-0.1 C
Alajärvi
lauantai 02.3.2024
MAINOS

Alajärvi osti Menkijärven lentokenttäalueen

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan myöntää lisämäärärahan kuluvan vuoden budjettiin. Raha käytetään Menkijärven lentokenttäalueen ostamiseen.

Päätöstä edelsi Senaatti-kiinteistöjen ja Timo Tuokon 1.6. tekemä kiinteistökauppa, jolla Senaatti-kiinteistöt myi alueen ja alueella olevat myyjän omistamat rakennukset ja liittymät 260000 euron kauppahinnalla.

MAINOS

Kaupungilla on mahdollisuus käyttää etuosto-oikeutta maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Tässä tapauksessa kysymykseen tuli virkistystarkoitukset. Alue on suurelta osin lentokenttä-aluetta, jossa kaupungin tulisi olla omistajana alueen yleisen virkistyskäytön jatkumisen varmistamiseksi. Lisäksi kauppaan kuuluvat lentokenttä-alueen ulkopuoliset alueet tukevat virkistyskäyttöä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan, että etuosto-oikeutta käytetään ja esitti valtuustolle, että vuoden 2017 talousarvion varataan 260000 euron lisämääräraha lentokenttäalueen ostamiseksi.

Kunnanvaltuuston kokouksessa Esko Rintamäki esitti Jarmo Hännisen kannattamana, että lisämäärärahaa ei hyväksytä. Keskustelun jälkeen Esko Rintamäki ilmoitti vetävänsä esityksensä pois ja Hänninen ilmoitti vetävänsä kannatuksensa pois. Näin valtuusto hyväksyi yksimielisesti lisämäärärahan.

Tämän jälkeen Tuomo Tallbacka esitti kokoomuksen valtuustoryhmän toivomusponsiesityksenä, että kaupunginhallitus velvoitetaan kutsumaan lokakuun 2017 mennessä koolle Menkijärven lentokenttäalueen kehittämisestä kiinnostuneita yhdistyksiä ja seuroja miettimään alueen kehittämistä

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti toivomusponsiesityksen.

Aloitteita

Kokouksen lopussa valtuusto merkitsi tiedokseen uusia valtuustoaloitteita.

Markku Sillanpää teki aloitteen virka-ajan ulkopuolisesta normaalista ajanvarausvastaanotosta.
Sillanpää esittää, että perusturva ryhtyisi valmistelemaan, olisiko mahdollista järjestää Alajärvellä virka-ajan ulkopuolista normaalia ajanvarausvastaanottoa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ja muut allekirjoittajat tekivät aloitteen alle 20-vuotiaiden työttömien ja paikkakunnalla opiskelevien liikuntapassista.

Aloitteessa esitetään, että Alajärvellä tulee ottaa käyttöön alle 20-vuotiaille nuorille työttömille ja täällä opiskeleville suunnattu liikuntapassi, joka oikeuttaisi liikkumaan kaupungin järjestämissä palveluissa maksuttomasti.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja muut allekirjoittajat esittivät aloitteessan Toukolan katujen kunnon parantamista. Tulevaan talousarvioon tulisi varata suunnittelumääräraha ja sen jälkeen määrärahat katujen kunnon parantamiseksi Toukolan alueella.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät