13.8 C
Alajärvi
perjantai 24.5.2024
MAINOS

Alajärvi päätti veroista

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan vuoden 2018 veroista.

Kiinteistöveroprosentin osalta yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi määrättiin yksimielisesti esityksestä poiketen 0,93.

MAINOS

Vakituisten asuinrakennusten veroprosentiksi päätettiin 0,50, muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10, rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3 ja yleishyödyllisten yhteisöjen nolla sekä voimalaitokset 3,50.

Vuoden 2018 tuloveroprosentti päätettiin pitää ennallaan, joten kaupungin tuloveroprosentti on 21,75. Kaupungin talous on saatu vuoden 2016 tilinpäätöksessä tasapainoon ja taseeseen kertynyttä ylijäämää on mahdollisuus käyttää puskurina kireämmän taloudenpidon aikana.

Välitilinpäätöksen perusteella voidaan arvioida, että taseeseen kertyneet ylijäämät tulevat säilymään, jopa hieman kasvavan. Vastaavasti valmistelussa olevan talousarvion 2018 perusteella voidaan kuitenkin arvioida lievän kasvupaineen vaikuttavan varsinkin käyttötalouspuolella.

Luoma-aholta maata

Valtuusto hyväksyi Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Suunnitelman taustalla on lastensuojelulaki, joka edellyttää että kunnassa laaditaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lastensuojelun järjestämistä ja kehittämistä koskeva suunnitelma.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Suunnitelmaan hyväksyttiin Jukka Kangastien tekemä ponsiesitys, että etsivän nuorisotyön ja starttipajan työntekijät jalkautuisivat pois toimistosta ja myös virka-ajan ulkopuolella nuorten pariin.

Hyväksyttiin päivitetty sopimus Järviseudun jätelautakunnasta Alajärven osalta.

Päätettiin ostaa noin 7,97 hehtaarin suuruinen määräala Luoma-aholta Kaiku-nimisestä tilasta 112500 euron kauppahinnalla. Määräala sijaitsee Ruukin tehdasalueen luoteispuolella rajoittuen kaakkoisrajaltaan kaupungin sekä Ruukki Construction Oy:n omistamiin tiloihin.

Määräalan sijainti on asemakaavan laajennusta ajatellen hyvä. Lisäksi maapohja ja korkeussuhteet ovat alueella rakentamista ajatellen hyvät. Keskeinen sijainti mahdollistaa asemakaavan laajentamisen alueelle.

Uimahallin pihassa oleviin linja-autojen pysähtymispaikkoihin ja rakennusalueen viemärijärjestelmään joudutaan tekemään muutoksia, koska uusi monitoimihalli sijoittuu uimahallin jatkeeksi yhdyskäytävällä ja estää siten ala-asteen oppilaiden suoran ja turvallisen siirtymisen nykyiseltä uimahallin linja-autopysäkiltä Paavolan ala-asteelle.

Linja-autojen pysähtymispaikka tulisi siirtää lähemmäksi tennishalleja. Viemäristöjen putkistoja siirretään pois tulevan monitoimihallin alta Paavolan kenttäalueelle päin, putkistojen jättäminen rakennuksen alle on riskialtista.

Pysäköintialueiden rakentaminen aiheuttaa 110000 euron kustannuksen, lisäksi viemäreiden siirrot 55000 euroa. Lisäksi kymmenen valaisinpylvään kustannusarvio on 20000 euroa.

Valtuusto varasi kuluvan vuoden talousarvioon 185000 euron lisämääräraha em. suunnitelmien toteuttamiseen.

Alajärven uimahallin kahvio- /kassapalvelut siirtyvät 1.1.2018 alkaen kaupungin omaksi toiminnaksi. valtuusto päätti, että kahvio- /kassapalvelujen siirtäminen ulkopuoliselle tuottajalle tarkastellaan uima-, ylipaine- ja monitoimihalli kokonaisuuden valmistumisen jälkeen talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä.

Kuluvalle vuodelle on varattuna 80000 euroa koulukeskuksen rivitalojen ja 30000 Lehtitien päiväkodin purku-urakoihin. Kohteista saatu yhteinen hyväksytty tarjous on ollut 62500 euroa, lisäksi asbesti- ja haitta-ainetutkimukset kohteisiin ovat maksaneet yhteensä 7500.

Purku-urakoihin varatusta rahasta jää käyttämättä yhteensä 40000 euroa. valtuusto hyväksyikin näin ollen purettavaksi myös Sairaalatie 8:ssa sijaitsevan rakennuksen.

Lapuantien varrella oleva paritalo päätettiin ottaa vuokrakäyttöön ja lisätalousarvioon varattiin 3000 euron määräraha korjaustöihin sekä tuhannen euron määräraha kiinteistön lämmitykseen.

Heraskriivarinkydön kulkuyhteyden rakentamiseen varattiin 115 000 euron lisämääräraha ja kunnallistekniikan rakentamiseen 20000 euron lisämääräraha.

Vesimaksuista päätökset

Paalijärven-Teerinevan vesiosuuskunnan ja Alajärven kaupungin välinen liiketoimintakauppa hyväksyttiin. Kaupan kohteena on vesiosuuskunnan omistama vesihuolto-omaisuus kokonaisuudessaan.

Paalijärven-Teerinevan vesiosuuskunnan alueen vesimaksuiksi päätettiin 1.1. alkaen seuraavat. Käyttömaksu 0,89 euroa kuutiolta ja perusmaksu /kiinteistö 64,52 euroa. Perusmaksu rivi- ja kerrostaloissa, joissa on yli kolme huoneistoa talokohtaisella mittauksella/rakennus sata euroa, huoneistokohtaisella mittauksella 25 euroa huoneisto.

Asian käsittelyn yhteydessä Jukka Kangastie esitti perussuomalaisten ryhmäesityksenä, että perusmaksuksi määrättäisiin 55 euroa kiinteistöltä kaikilla alueilla. Keskustelun jälkeen esitys vedettiin pois.

Pentti Joensuu esitti päätökseen ponsiesityksenä, että hinnantarkastukset tehdään vuosittain huomioiden vesilaitoksen tulos ja investointitarpeet. Puheenjohtaja Antti Joensuu esitti ponsiesityksenä, että korkeamman perusmaksun erotus kohdennetaan viiden vuoden aikana Paalijärven-Teerinevan alueen vesijohtoverkoston korjausinvestointeihin. Molemmat ponsiesitykset hyväksyttiin.

Alajärven kaupungin vesitaksoiksi päätettiin 1.1. alkaen käyttömaksu 0,89 euroa kuutiolta, perusmaksu kiinteistö 50 euroa kuutiolta. Perusmaksu rivi- ja kerrostaloissa, joissa on yli kolme huoneistoa talokohtainen mittaus sata euroa rakennus ja huoneistokohtaisella mittauksella 25 euroa huoneisto.

Pentti Joensuu toisti päätökseen ponsiesityksensä, että hinnantarkastukset tehdään vuosittain huomioiden vesilaitoksen tulos ja investointitarpeet. Mauri Penninkangas ja Markku Sillanpää ilmoittivat, etteivät hyväksy ponsiesitystä, mistä syystä asiasta äänestettiin. Ponsiesitys kaatui äänin 15-20.

Kokouksen lopussa valtuustoryhmät esittivät, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin jotta kuntosalin ja ryhmäliikuntatilan käyttö olisi mahdollista uimahallista riippumatta.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät