1.4 C
Alajärvi
keskiviikko 24.4.2024
MAINOS

Tuulivoima puhuttaa edelleen Soinin päättäjiä

Soinin kunnan päättäjät ovat pyrkineet tuulivoima-asioissa ratkaisuun jo vuodesta 2013 lähtien. Tällä kertaa käsittelyssä oli Korkeamaan alueen tuulivoimaosayleiskaavaa. Anne Koskela Ramboll Oy:stä oli esittelemässä kaavaa.

– Kaavaprosessi on alkanut elokuussa 2013. Kokouksia, selvityksiä ja tilaisuuksia kaavasta on järjestetty kymmeniä näiden neljän vuoden aikana. Uusimpaan kaavaan on tehty tarkennuksia.

MAINOS

– Kaavassa on jäljellä 19 voimalaa. Melu- ja välkearvot pysyvät reilusti alle enimmäisrajojen. Esimerkiksi yöajan ohjearvon, 40 dB ei ylity yhdessäkään loma-asunnossa tai vakituisessa asunnossa. Välkkeen määrä jää enimmillään alle kahdeksan tunnin vuodessa, kertoi Koskela.

Kunnanjohtaja Juha Viitasaari toi esille kolmen voimalan ympäristöluvat, jotka on viety teknisen lautakunnan selviteltäviksi. Tämän lisäksi puolustusvoimien antaman lausunnon virallinen puuttuminen aiheutti sen, että asia vietiin uudelleen kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Asiassa valtuusto oli yksimielinen.

Valtuusto hyväksyi, että sivistystoimen toimistosihteerin toimi muutetaan viraksi. Talousarvion toteutumista käsiteltiin 30.6. mennessä olleiden tietojen pohjalta. Ylijäämää oli tuolloin reilut 356000 euroa.

Yrityslaakson käyttöön teollisuusalueelle päätettiin hankkia lisää maata. Kahden pinta-alaltaan 8,5 hehtaaria olevien alueiden puuston arvo on 28932 euroa ja maapohjan arvo 42500 euroa.

Kauppojen arvo yhteensä 71803 euroa. Kauppoja varten esitettiin tälle vuodelle lisämäärärahaa 67000 euroa. Jatkossa alueen puunmyynnistä tulee tuloa. Lisämääräraha hyväksyttiin.

Valtuusto päätti, että Kunnantalo II:n kiinteistö myydään Soini-seuralle nimellisellä sadan euron kauppahinnalla. Valtuusto päätti, että kyseisestä tontista annetaan noin 720 neliömetrin määräala Soini-seuralle käyttöön 20 vuoden vastikkeettomalla käyttöoikeussopimuksella.

Soini-seura jättää Ely-keskukselle rahoitushakemuksen Kunnantalo II:n saneerauksesta Kotiseututaloksi.
Soinin kunta osallistuu hankkeeseen 20 prosentin kuntaosuudella eli 22100 eurolla. Määräraha esitetään vuoden 2018 talousarvioon. Soinin kunta osallistuu Soini-seuran rakennusaikaiseen rahoitukseen korottomalla tilapäislainalla.

Valtuusto päätti, että investointiosassa Pihlaanmäen alueen kunnallistekniikan rakentamista varten varatusta määrärahasta siirretään 20000 euroa Museonmäen alueen valaistuksen uusimiseen.

Kohteessa sähkökaapelit laitettiin maahan ja samalla valokaapeli saatiin samaan kaivantoon. Uudet pylväät ja led-valaistus toteutetaan loppuvuodesta.

Kokouksen alussa Vesa Alanko-Luopa ja Pirkko Ylätalo esittelivät tutkimusta, jossa käsiteltiin Järviseudun väestökehitystä ja sen syitä.

Muissa asioissa tuotiin useissa puheenvuoroissa huoli kunnan tulevaisuudesta, mikäli tuulivoima-asiat eivät etene ja yhtiöt lähtevät hankkeista.

– Onko kunnalla vaihtoehtoisia tulonlähteitä? Tämä on meille järkevä tapa, johon tulee tarttua, painotti Juha-Pekka Keisala.

– Kuinka paljon maksaa esimerkiksi lasten päivähoito? kyseli valtuuston puheenjohtaja Mikko Källi. Miljoonalla eurolla saadaan jo paljon aikaan.

Marja-Elina Puronhaara jätti kaksi valtuustoaloitetta. Hän esittää lakimiehen palkkaamista kuntaan, koska tarvetta on usein. Lisäksi hän esittää suorien internet-kokousten järjestämistä kunnassa.

Rami Puro

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät