Keskeytyksetön palvelu tavoite Kuuskaistan saneerauksessa

Mainos[adrotate banner="3"]

Verkko-osuuskunta Kuuskaistalla on Kuusiokuntien alueella noin 1300 kilometriä valokuituverkkoa, joka on ns. liityntäverkkoa eli verkkoa, jolla alueen kiinteistöt on liitetty runkovalokuituverkkoon.

Yhtiön toimialueen 310 kilometrin pituinen runkovalokuituverkko on Kuusiokuntien omistuksessa.
Kuuskaistan rakentama ja hallinnoima liityntäverkko on suurimmassa osassa toimialuetta ainoa tarjolla oleva tietoliikenneyhteys, joka on asiakkaiden käytettävissä.

MAINOS

Verkolla on siten erittäin suuri merkitys yhteiskunnallisen varautumisen, alueen yritysten liiketoimintaedellytysten ja yksityisasiakkaiden digitaalisten palveluiden käytön mahdollistajina.
Osuuskunnan rakentamien valokuituverkkojen valmistuttua Kuusiokuntien alueelle vuonna 2010 lähti se laajentamaan liiketoimintaansa Keski-Suomeen.

Keski-Suomen 15 kunnan alueen hankkeiden yhteydessä syntyneiden vaikeuksien seurauksena Osuuskunta ajautui maksukyvyttömäksi.

Saneerausmenettelyhakemus tuli vireille 29.11.2016 ja käräjäoikeus teki päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta 28.2.2017. Välipäätöksen käräjäoikeus tekee marraskuun alussa.

Saneerausohjelman avulla on tarkoitus jatkaa Osuuskunnan toimintaa turvaten sen toimintaedellytykset. Osuuskunnan liittymän omistajat Alavudella, Kuortaneella, Alajärvellä (Lehtimäki) ja Soinissa saisivat jatkossakin keskeytyksettä palvelua Kuuskaistalta.

Saneerausohjelmaehdotuksen mukaiset saneerausvelat yhteensä 9524099 euroa.

Kuusiokuntien saatavien kokonaistilanne saneerauksessa olisi 4133746 euroa, josta Kuortaneen osuus 1230215 Soinin 494 517 ja Alajärven 313 894 euroa.

Kuusiokunnilla on sekä vakuudetonta velkaa että vakuusvelkaa. Vakuudettomille veloille ehdotuksessa on esitetty 70 prosentin leikkausta ja pääomalainat leikattaisiin kokonaisuudessaan.

Yrityskiinnitysten perusteella oleva vakuusvelka, yhteensä 2928892,51 euroa, maksetaan ohjelman ulkopuolella varsinaisen maksuohjelman päättymisen jälkeen vuonna 2026. Luotolle maksetaan kiinteää 1,6 prosentin korkoa ohjelman vahvistamisesta.

Ohjelmaan on laadittu määräys lisäjako-osuudesta, jonka kautta ohjelman aikana voidaan palauttaa myös leikattua velkaa.

MAINOS
Edellinen artikkeliReinontupa sai kunniakilven
Seuraava artikkeliKukka-Aroset Ky palkittiin yrittäjäjuhlassa Kauhajoella