-0.1 C
Alajärvi
lauantai 02.3.2024
MAINOS

Kalatalousalueiden määrä vähenee sadalla

ELY-keskukset ovat vahvistaneet kalatalousalueiden uudet rajat. Kalavarojen kestävän käytön ohjaamiseksi perustetaan yhteensä 118 kalatalousaluetta.

Uudet kalatalousalueet on muodostettu entisten kalastusalueiden tilalle. Kalastusalueita on vielä noin 220 kappaletta, mutta vuoden 2019 alussa perustettavia alueita on noin sata vähemmän.

MAINOS

– Uudistuksen tavoitteena on kalakantojen kestävä käyttö ja hoidon järjestäminen entistä paremmin, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen kertoo.

Uuden kalastuslain perusteella vesialueet jaetaan kalatalousalueiksi niiden omistussuhteista ja hallinnollisista rajoista riippumatta. Kalatalousalueet muodostuvat kalataloudellisesti riittävän suuresta yhtenäisestä alueesta.

Aluetta määritettäessä on otettu huomioon kalastuksen tarkoituksenmukainen järjestäminen ja vaelluskalojen elinkierto. Rajoihin vaikuttivat myös sosiaalisen kestävyyden näkökulmat.

– Kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuoden 2019 alussa. Niiden ensimmäisiä tehtäviä on laatia alueilleen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus, Hentinen kuvaa.

Lisäksi kalatalousalueet edistävät vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä.

Kalatalousaluejaon tekijöinä laaja sidosryhmä

Uudet kalatalousalueet perustuvat kalatalouden yhteistyöryhmien esityksiin ja niistä annettuihin lausuntoihin. Kalatalouden yhteistyöryhmät ympäri Suomen tekivät omien alueidensa kalatalouspalveluista vastaaville ELY-keskuksille (Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, Lappi) ehdotukset vesialueiden jakamiseksi kalatalousalueisiin.

Yhteistyöryhmien rooli korostuu myös jatkossa, kun muun muassa kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia laaditaan ottaen huomioon valtakunnalliset hoitosuunnitelmat ja ohjelmat.

ELY-keskusten päätökset ja karttapalvelu sekä yhteistyöryhmien esitykset ja esityksistä annetut lausunnot ovat nähtävillä ELY-keskuksen internetsivuilla

Suomessa toimii kymmenen ELY-keskusten asettamaa alueellista kalatalouden yhteistyöryhmää. Kalatalousaluejakoa ovat olleet tekemässä yhteistyöryhmissä nykyisten kalastusalueiden edustajat ja suuri joukko kalatalouden toimijoita ja sidosryhmien edustajia.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät