3.5 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Lean -ajattelumalli on tuotu Järvi-Pohjanmaan perusturvaan

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on järjestetty Lean-koulutusta koko vastaanoton ja akuuttiosaston henkilökunnalle vuosien 2017–2018 aikana. Vastaava koulutus on ohjelmassa vuoden 2018 aikana myös Kultakämmenen henkilöstölle.

Koulutuksen avulla pyritään parantamaan asiakas- ja potilastyytyväisyyttä, parantamaan hoidon laatua, pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään toiminnan läpimenoaikoja.

MAINOS

– Lean-ajattelumallin avulla on keskitytty erilaisiin työvaiheisiin hoitotyössä ja niissä olevien päällekkäisyyksien poistamiseen, kertoo akuuttiosaston palveluvastaava Birgitta Luoma-aho.

– Koulutustilaisuuksissa työtekijät ovat saaneet tietoa ja uuden ajattelutavan malleja.
Koulutukseen on sisältynyt myös se, että työpaikan parhaita käytäntöjä on mietitty yhdessä työntekijöiden kanssa ja jokaisella työntekijällä on ollut oma kehittämistehtävä. Lean-ajattelumallin avulla on pyritty erityisesti parantamaan hoitotyön laatua, jolloin mm. potilaan tarpeeseen reagoidaan nopeammin.

– Kun koko hoitoketjua on tarkasteltu syvemmin, on päädytty kehittämään eri tilanteita laskutusprosessista kivun hoitoon ja ravitsemukseen sekä eri sairauksiin liittyviin ohjeistuksiin saakka.

– Myöskin työpisteiden toimintatapoja on mietitty uudelleen ja on pyritty löytämään asiakkaan näkökulmasta joustavia ratkaisuja esim. diabetespotilaan hoitotarvikejakeluun ja toimintakyvyn tukemiseksi apuvälineiden saatavuudessa ja säilytyksessä.

Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että työntekijöiden ja -yksiköiden välinen yhteistyö on ollut aikaisempaa tiiviimpää ja tiedonkulku tehokkaampaa. Näin vältytään päällekkäisyyksiltä ja aikaa vieviltä asioiden tarkastuksilta.

Kehittämistehtävien avulla uusia toimintamalleja jalkautetaan parhaillaan käytäntöön. Työyhteisössä pidetään yhteisesti huolta siitä, että sovittuja menetelmiä noudatetaan jatkuvasti. Lähtökohtana on, että työvaiheen täytyy viedä potilaan/asiakkaan asiaa eteenpäin.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät