Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelle uusia METSO-alueita

Mainos[adrotate banner="3"]

Pohjalaismaakunnissa maanomistajien esityksistä suojeltiin pysyvästi vuoden 2017 aikana noin 333 hehtaaria metsäalueita METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) rahoituksella.

Ohjelman tavoitteena on ylläpitää metsäluonnon rikkautta ja tarjota samalla metsänomistajalle mahdollisuus suojella metsänsä vapaaehtoisesti korvausta vastaan.

MAINOS

Maanomistajien suojeluun tarjoamista alueista Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusten alueella suojeltiin METSO-ohjelman kohteita v. 2017 noin 333 hehtaaria. Kauppoja tehtiin yhteensä 14 kappaletta ja yksityismaan suojelupäätöksiä yhteensä 20.

Suojelukorvauksia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus maksoi vuonna 2017 yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.
METSO-ohjelman piirissä on yhteensä noin 2900 hehtaaria pysyvästi suojeltua maata, josta Etelä-Pohjanmaalla on n. 1400, Pohjanmaalla n. 800 ja Keski-Pohjanmaalla n. 700 hehtaaria.

Vapaaehtoisuuteen perustuva METSO tarjoaa metsänomistajalle taloudellisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon metsiensä hyödyntämiseen. METSO-alueiksi soveltuvat esimerkiksi vanhat lahopuustoiset kangasmetsät, lehtometsät sekä luonnontilaiset suot.

Suojeltavaksi tarjottavista metsistä tulisi löytyä esimerkiksi eri-ikäistä puustoa, suuria lehtipuita, lahopuita ja pökkelöitä. Lisäarvoa alueelle tuo suuri koko, monipuolisuus ja sijainti suojelualueen lähellä.

METSOa on toteutettu pohjalaismaakunnissa vuodesta 2008 lähtien. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on ohjelman puitteissa perustanut yksityistä suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin tuhat hehtaaria, ja valtio on hankkinut omistukseensa noin 1900 hehtaaria maata suojelutarkoitukseen.

Tämän lisäksi Metsäkeskus on edistänyt METSO-ohjelman toteutusta määräaikaisin ympäristötukisopimuksin ja luonnonhoitohankkein. Ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Etelä-Pohjanmaan osalta painopiste on lehdoissa, puustoisissa ja runsasravinteisissa suometsissä sekä tuoreen kankaan ja sitä runsasravinteisemmissa monimuotoisuudelle merkittävissä kangasmetsissä. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, edellisten lisäksi, välitykseen toivotaan rannikon monimuotoisuuskohteita.

Ensisijaisesti haetaan yli neljän hehtaarin kokoisia kohteita, mutta harvinaisemmat luontotyypit ja suojelua-alueisiin rajoittuvat kohteet voivat olla pienempiäkin.

Mikäli omistat yli neljän hehtaarin kokoisen kohteen, jonka suojelulla voisit edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista, voi aluetta tarjota suojeltavaksi joko suoraan ELY-keskukseen tai sidosryhmien mm. metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten, metsäteollisuuden ja luonnonsuojelupiirin kautta. Suojelu on täysin vapaaehtoista ja kohteista maksetaan täysi verovapaa korvaus.

MAINOS
Edellinen artikkeliIkääntyneiden palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi keskitettiin Alviinaan
Seuraava artikkeliMaaseutumaiseman hoitoon voi hakea rahoitusta