7.5 C
Alajärvi
tiistai 03.10.2023
spot_img
MAINOS

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelle uusia METSO-alueita

Pohjalaismaakunnissa maanomistajien esityksistä suojeltiin pysyvästi vuoden 2017 aikana noin 333 hehtaaria metsäalueita METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) rahoituksella.

Ohjelman tavoitteena on ylläpitää metsäluonnon rikkautta ja tarjota samalla metsänomistajalle mahdollisuus suojella metsänsä vapaaehtoisesti korvausta vastaan.

Maanomistajien suojeluun tarjoamista alueista Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskusten alueella suojeltiin METSO-ohjelman kohteita v. 2017 noin 333 hehtaaria. Kauppoja tehtiin yhteensä 14 kappaletta ja yksityismaan suojelupäätöksiä yhteensä 20.

MAINOS

Suojelukorvauksia Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus maksoi vuonna 2017 yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa.
METSO-ohjelman piirissä on yhteensä noin 2900 hehtaaria pysyvästi suojeltua maata, josta Etelä-Pohjanmaalla on n. 1400, Pohjanmaalla n. 800 ja Keski-Pohjanmaalla n. 700 hehtaaria.

Vapaaehtoisuuteen perustuva METSO tarjoaa metsänomistajalle taloudellisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon metsiensä hyödyntämiseen. METSO-alueiksi soveltuvat esimerkiksi vanhat lahopuustoiset kangasmetsät, lehtometsät sekä luonnontilaiset suot.

Suojeltavaksi tarjottavista metsistä tulisi löytyä esimerkiksi eri-ikäistä puustoa, suuria lehtipuita, lahopuita ja pökkelöitä. Lisäarvoa alueelle tuo suuri koko, monipuolisuus ja sijainti suojelualueen lähellä.

METSOa on toteutettu pohjalaismaakunnissa vuodesta 2008 lähtien. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on ohjelman puitteissa perustanut yksityistä suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin tuhat hehtaaria, ja valtio on hankkinut omistukseensa noin 1900 hehtaaria maata suojelutarkoitukseen.

Tämän lisäksi Metsäkeskus on edistänyt METSO-ohjelman toteutusta määräaikaisin ympäristötukisopimuksin ja luonnonhoitohankkein. Ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Etelä-Pohjanmaan osalta painopiste on lehdoissa, puustoisissa ja runsasravinteisissa suometsissä sekä tuoreen kankaan ja sitä runsasravinteisemmissa monimuotoisuudelle merkittävissä kangasmetsissä. Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, edellisten lisäksi, välitykseen toivotaan rannikon monimuotoisuuskohteita.

Ensisijaisesti haetaan yli neljän hehtaarin kokoisia kohteita, mutta harvinaisemmat luontotyypit ja suojelua-alueisiin rajoittuvat kohteet voivat olla pienempiäkin.

Mikäli omistat yli neljän hehtaarin kokoisen kohteen, jonka suojelulla voisit edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista, voi aluetta tarjota suojeltavaksi joko suoraan ELY-keskukseen tai sidosryhmien mm. metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten, metsäteollisuuden ja luonnonsuojelupiirin kautta. Suojelu on täysin vapaaehtoista ja kohteista maksetaan täysi verovapaa korvaus.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät