-5.8 C
Alajärvi
tiistai 16.4.2024
MAINOS

Ikääntyneiden palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi keskitettiin Alviinaan

Asiakasohjausyksikkö Alviina on aloittanut toimintansa helmikuun alussa Järvi-Pohjanmaan alueella Alajärvellä ja Vimpelissä. Yksikkö on osa hoidon ja hoivan palveluita.

– Soten myötä tarkoituksena on tehdä asiakasohjaus samalla tavalla koko maakunnassa, kertovat palveluohjaajat Päivi Joensuu ja Heli Saukko. – Asiakasohjausyksikkö vastaa ikääntyneiden palveluohjauksesta ja palvelutarpeen arvioinnista sekä oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden järjestämisestä yhdessä ikääntyneen ja läheisten kanssa.

MAINOS

Palveluiden suunnittelun lähtökohtana on ikääntyneen voimavaralähtöisyys. Tarkoituksena on tukea alueen ikäihmisten kotona selviytymistä ja tarjota oikeanlaista palvelua oikeaan aikaan.

Palvelutarvearviopyyntöihin on tätä ennen vastannut kotihoidon henkilökunta muiden töiden ohella. Kotihoidon sairaanhoitajat ovat tehneet kotihoitoon tai asumispalveluihin liittyvät palvelutarpeen arviointikäynnit. Nyt palveluohjaus ja palveluarvio on keskitetty Alviinaan.

Alviinassa annettava palveluohjaus tai alustava palvelutarpeen arvio voi tapahtua kasvokkain tai puhelimitse. Palveluohjaajat tekevät laaja-alaisen palvelutarpeen arvion useimmiten ikääntyneen kotona, arvioimalla tuen ja palveluiden sekä hoivan tarvetta.

Tarve voi ilmaantua silloin, kun ikääntynyt kotiutuu sairaalasta tai kotona selviytyminen on hankaloitunut iän tuomien haasteiden vuoksi. Palvelun ja hoivan tarve selvitetään keskustelulla ja fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arviointimittaristoilla.

Palvelutarpeen arviota voidaan tehdä silloin, kun ikääntynyt on itse hakeutunut sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin ja tehnyt itse sosiaalipalvelua koskevan hakemuksen.

Kotona selviytyminen, hoidon tarve ja määrä sisältöineen määrittävät täyttyykö kunnallisten hoivapalveluiden kriteerit. Arvioinnin lopputuloksena on palvelupäätös, jossa palveluiden tarve perustellaan.

Asiakkaan kokonaistilanne on ratkaisevassa osassa palvelun- ja avuntarvetta arvioitaessa. Jos kunnallisen kotihoidon kriteerit täyttyvät, asiakasohjausyksikkö tilaa hoivan tarpeen mukaisen palvelun kotihoidolta ja laatii ikäihmiselle hoito- ja palvelusuunnitelman, jota kotihoito toteuttaa ja päivittää hoidon tarpeen muuttuessa.

Palveluiden sisältö ja määrä voivat vaihdella yksilöllisesti hoidon tarpeen mukaisesti. Kielteisessä palvelupäätöksessä ohjataan ikääntynyt muiden palveluiden piiriin ja avustetaan tarvittaessa palveluiden järjestelemisessä.

Asiakasohjausyksikön toimintaan kuuluvat myös ennaltaehkäisevä ryhmätoiminta, omaishoidon palvelutarpeen arvioinnit ja -seurannat sekä perhehoito ja sijaishoito ja niiden kehittäminen että Vimpelin intervallijaksojen koordinointi. Myös luennot ja koulutus kuuluvat osana toimintaan.

– Pyrimme toimimaan matalan kynnyksen neuvontapisteenä siten, että meihin on helppo ottaa yhteyttä. Meidät tavoittaa arkisin keskitetystä palvelunumerosta, 06 2412 2277, kertovat palveluohjaajat Joensuu ja Saukko.

– Otathan yhteyttä jos tarvitset palveluohjausta, kotihoidon palveluita, asumispalvelua, omaishoidon tukea tai muuten vain olet huolissasi arjessa selviytymisestä.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät