-3.9 C
Alajärvi
sunnuntai 21.4.2024
MAINOS

Miljoonan asukkaan seutukaupungit uskovat yhteistyöhön ja tulevaisuuteen!

Seutukaupungit ovat elinvoimaisia alueensa keskuksia, miljoonan suomalaisen ja 60000 yrityksen kotipaikka. Seutukaupungit kattavat koko maan, muodostavat Suomen palvelurakenteen perustan ja ovat teollisen Suomen ydin.

Koko valtakunnan talouden näkökulmasta merkittävät vientiteollisuuden toimijat ovat löytäneet sijoittumispaikkansa eri puolilla maata sijaitsevista seutukaupungeista. Seutukaupunkeihin on viime vuosina toteutettu useampia miljardiluokan investointeja ja lisää on suunnitteilla.

MAINOS

MDI:n (Timo Aro) seutukaupunkien tilauksesta toteuttama tilastoanalyysi 55 seutukaupungista. Analyysi tuo selkeästi esille seutukaupunkien vahvuuksien ja heikkouksien moninaisuuden.

Elinvoima syntyy pääosin kaupunkien omasta kehittämisestä ja tahdosta toimia kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjinä. Tämä vahva omaehtoinen kehittäminen tarvitsee kuitenkin tuekseen myös kansallisia toimenpiteitä sekä seutukaupungeista löytyvän potentiaalin tunnistamista myös valtakunnallisella tasolla.

Menestymisen avainsana on yhteistyö

Yhteistyön syventäminen ja kyky yhteistyöhön vastakkainasetteluja välttäen on seutukaupunkien olemassaolon perusta. Yhteistyötä tarvitaan toisten seutukaupunkien, valtion, muodostuvien maakuntien, maakuntakeskusten ja oman seudun kuntien sekä tietysti yrityselämän kanssa. Seutukaupungit haluavatkin haastaa itseään, muita kuntia, maakuntia ja valtiota syventämään luottamuksellista yhteistyötä.

Seutukaupunkien moninaisuuden lisäksi Aron tilastoanalyysi nostaa vahvasti kaikkia seutukaupunkeja yhdistäväksi menestyksen edellytykseksi koulutuksen. Seutukaupungeissa avain asemassa ovat ammatillinen koulutus ja yritysten välinen ”2 asteen” yhteys. Yhteistyössä korkeamman asteen kouluyksiköiden kanssa teemme yrityksiä palvelevaa tutkimus- ja innovaatiotyötä.

Yrityselämän kehittäminen on kaiken kehityksen moottori ja yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa. Koulutuksella pitää pystyä vastaamaan nopeasti muuttuvaan työvoimatarpeeseen mm. nykyistä lyhyempi kestoisilla lisä-, ja täydennys- ja muuntokoulutuksilla.

Tulevaisuudessa oppiminen tapahtuu yhä enemmän yrityksissä, joten 60.000 yrityksen seutukaupungit ovat oikea alusta erilaisille kehittämistoimille, joissa focus on yhteistyön tiivistäminen kaupunkien, koulutuksenjärjestäjien ja yritysten välillä kirkkaana tavoitteena yritysten tarvitseman työvoiman turvaaminen.

Vallitseva megatrendi on kaupungistuminen, joka Suomessa tarkoittaa väestön kasautumista harvoihin keskuksiin. Valmisteilla on useita kaupunkipoliittisia ohjelmia ja viimeksi EK julkaisi raportin ”Kaupungit kasvavat -miten käy muun Suomen?”.

Tähän monimuotoiseen kaupunkipoliittiseen keskusteluun osallistumme yli hallituskauden ulottuvalla seutukaupunkiohjelmalla, jota ministeri Vehviläisen johdolla valmistelemme.

Seutukaupunkien edellytyksistä kehittää elinvoimaansa ja kykyä vastata yritysten vaatimuksiin myös tulevaisuudessa on turvattava osana monimuotoista kaupunkipolitiikkaa. Miljoonan asukkaan ja kymmenien tuhansien yritysten seutukaupungit ovat koko Suomen asia!

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät