0.5 C
Alajärvi
maanantai 04.3.2024
MAINOS

Luoma-ahon kylätalolle myönnettiin kuntarahoitusosuus

Alajärven kaupunginvaltuusto hyväksyi Luoma-ahon kylätoimikunta-kyläyhdistys ry:n hakemuksen ja myönsi valtuutettu Jukka Joensuun esityksestä siinä anotun 97580,25 euron lisämäärärahan Kylätalo osaksi monipalvelukeskusta -hankkeelle.

Kyseessä on kuntarahaosuus Ely-keskuksen maaseutuohjelman yleishyödylliseen investointihankkeeseen.
Luoma-ahon kylän kokoontumispaikkana on toiminut huonokuntoinen nuorisoseura. Monipalvelukeskus-hankkeessa tehtyihin kyselyihin perustuen nousi tarve uusille kokoontumis- ja liikuntatiloille. Kylälle tarvitaan tila, jota voidaan käyttää vauvasta vaariin.

MAINOS

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena onkin saada aikaan kylän keskelle laajasti kylää palveleva kylätalo. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 650535 euroa.

Kaupunginhallitus on myöntänyt Järviseudun Jäähalli Oy:lle luvan asentaa jäähdytyskonttiin lauhdelämpöpumpun. Valtuusto hyväksyi 32000 euron lisämäärärahan ja 16000 euron rahoitusosuuden lauhdelämpöpumpun hankintaan.

Ikäihmisten asiakasohjausyksikön geronomin toimi päätettiin muuttaa yksikön palveluohjaajan viraksi 1.6. lähtien.

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä perittävät maksut päätettiin pitää ennallaan.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on pyytänyt kuntia kannattamaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2018-2021 hyväksymistä. Valtuusto hyväksyi pienin muutoksin perusturvalautakunnan aiheesta laatiman lausunnon.

Lausunnossa todetaan, että Järvi-Pohjanmaan alue, mukaan lukien Lappajärvi, on erittäin vanhusvoittoista aluetta. Vanhusväestö maakunnassa on monisairasta ja tarvitsee aika ajoin lyhytaikaista akuuttivuodeosastohoitoa palatakseen jälleen omaan kotiinsa.

Alajärven vuodeosastolla ei ole pitkäaikaispotilaita, jolloin vuodeosasto voi keskittyä akuutti- ja päiväsairaalatoimintaan, palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Laajennettu ja remontoitu terveyskeskus on valmis vastaanottamaan potilaita laajemmaltakin alueelta.

Valtuustokäsittelyssä Terho Mäkelä esitti, että lausunnosta poistetaan kohta: ”Tulee miettiä myös ostopalvelun mahdollisuutta turvallisen kotona asumisen toteuttajana” ja sen tilalle lisätään: ”Sairaanhoitopiirin tulisi kiireesti lähteä toteuttamaan vastuu lääkäripalvelua turvallisen kotona asumisen tueksi, jottei kuntien tarvitse turvautua ulkopuolisiin ostopalveluin.” Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tehdyn muutosesityksen.

Hyväksyttiin tarkastuslautakunnan valtuustolle antama arviointikertomus vuodelta 2017 ja lisäksi hyväksyttiin tilinpäätös samaiselta vuodelta. Hyväksyttiin vuoden 2017 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaudet.

Kuluvan vuoden talousarvioon varattiin 24420 euron lisämääräraha Villa Väinölän kalustamiseen.
Villa Väinölä on kalustusta vaille valmis. Useiden vuosien tyhjillään olon jälkeen on kesällä 2018 tarkoitus saada vihdoinkin Villa Väinölä käyttöön, joka edellyttää tilojen kalustamista.

Kalustuksessa otetaan huomioon kaupungin varastoissa olevien käytettyjen kalusteiden sopivuus tilaan ja hyödynnetään niitä mahdollisuuksien mukaan. Kalustusten hankinnassa kiinnitetään huomiota kulutusta kestävien ja käyttötarkoituksen mukaisiin kalusteisiin. Väinölän vanhaa tai alkuperäistä kalustusta ei ole säilynyt.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen valtuustoaloitteita. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Jäähallin parkkialue päällystetään.

Keskustan, kokoomuksen, perussuomalaisten, sinisten, kristillisten, SDP:n ja vasemmistoliiton valtuustoryhmät esittävät, että koululaisten koulumaitotarjoilua muutetaan.


Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät