0.8 C
Alajärvi
maanantai 26.2.2024
MAINOS

Satelliittiseurannan uusimmat tulokset valmistuivat

Suomen Metsäkeskuksen testaama satelliittiseurantamenetelmä tehostaa metsälain valvontaa ja tuo läpinäkyvyyttä metsien hakkuisiin. Uusimpien seurantatulosten mukaan metsänomistajat ja metsäalan toimijat huolehtivat verrattain hyvin metsänkäyttöilmoituksista. Laiminlyöntejä havaittiin yhteensä 66 uudistushakkuukohteella pilottialueilla, mikä oli vähemmän kuin edellisvuonna.

Metsäkeskus on kokeillut uudenlaista satelliittiseurantamenetelmää metsälain valvonnassa parin viime vuoden aikana. Satelliittikuvausaineistosta nähdään hakkuiden aiheuttamat muutokset metsäpeitteeseen, ja aineistoa voidaan verrata alueelta toimitettuihin metsänkäyttöilmoituksiin. Näin saadaan selville, onko toteutetuista hakkuista toimitettu lain vaatima metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukseen.

MAINOS

Satelliittiseurannan uusimmat tulokset vuodelta 2017 ovat valmistuneet. Satelliitti kuvasi aineistoa Liperistä, Ähtäristä ja Parikkala-Savonlinnan alueelta noin 2,7 miljoonan hehtaarin alalta. Metsänkäyttöilmoitusta ei ollut tehty 66 hakkuukohteelta. Ilmoittamattomia hakkuita oli kohdistunut myös metsälain arvokkaisiin elinympäristöihin. Vuonna 2016 metsänkäyttöilmoitusten laiminlyöntejä todettiin samoilla alueilla 73 kappaletta, eli rikkomusepäilysten määrä väheni hieman.

Metsäkeskus arvioi pilottialueiden tulosten perusteella, että koko maassa metsänkäyttöilmoituksia jää vuosittain toimittamatta noin 550 kohteelta, mikä on noin prosentti uudistushakkuita sisältävien metsänkäyttöilmoitusten kokonaismäärästä. Pääasiallisena syynä laiminlyönteihin ovat olleet lähinnä unohdukset ja väärinymmärrykset. Jonkin verran on ollut myös teknisiä ongelmia. Laiminlyöntejä on selvitetty maanomistajien ja metsäalan toimijoiden kanssa hyvässä yhteistyössä. Satelliittiseurannan tulokset auttavat alan toimijoita parantamaan toimintansa laatua entisestään.

Satelliittiseurantamenetelmä tehostaa metsälain valvontaa ja tuo läpinäkyvyyttä metsien hakkuisiin. Kuvausaineistot antavat tietoa, jonka avulla Metsäkeskus pystyy kohdentamaan maastotarkastuksia oikeisiin ja vaikuttavimpiin kohteisiin.
Yksityismetsien metsänkäyttöilmoitukset ovat olleet avointa metsätietoa tämän vuoden maaliskuusta alkaen. Hakkuiden toteuttajat voivat helposti tarkastaa Metsään.fi-palvelun avoimen tiedon osiosta kohteet, joilla on voimassaoleva metsänkäyttöilmoitus.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät