Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten muutoksista nousi huoli Alajärvellä

Mainos[adrotate banner="3"]

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten tulossa olevat muutokset ovat aiheuttaneet Alajärvellä huolta osassa palvelun käyttäjiä.

Sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari ja sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalo lohduttavat, että kenenkään oikeuksia ei haluta muutoksilla polkea, vaan päinvastoin saada tarjottua tasapuolisia ja toimivia palveluja kaikille niihin oikeutetuille.

MAINOS

Käytännössä muutokset eivät ole asiakkaan kannalta kovin suuria, mikäli kuljetuksia on tähän saakkakin käytetty sillä tavoin, mihin ne on tarkoitettu.

Kyseessä on lakiin perustuva oikeus, joka voidaan myöntää hakemuksen pohjalta. Hakemuksen jälkeen asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja kun kriteerit täyttyvät, asiakkaalle myönnetään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa, perustellusti jopa enemmän.

Nämä matkat voi käyttää asiointiin ja virkistykseen, mutta ei esimerkiksi lääkärimatkoihin. Lääkäriin mennään ns. Kela -kyydillä. Näitä matkoja ei käytetä myöskään opiskelu- tai työmatkoihin, joihin taas on omat päätöksensä.

Taksilain muutos taustalla

Keväällä perusturvalautakunta teki päätöksen kilpailuttaa kuljetusten välitystoiminnan ja taksimatkat.

– Taustalla on mm. 1.7. vapautunut taksilaki, sitä seurannut Kuntaliiton valtakunnallinen suositus sekä hankintalain mukainen velvollisuus kilpailuttaa EU:n kynnysarvon ylittävä kuljetusten hankinta, Tuomela-Jaskari kertoo. Taksilain vapautuessa on noussut huoli siitä, että jos taksimatkoista ei ole sopimuksia, hinnat voivat nousta kohtuuttomasti.

– Käytännössä ilman sopimuksia tilanne on se, että autoilija voi lähettää matkasta millaisen laskun tahansa.

Tarve kilpailutukselle perustuu myös siihen, että järjestelmää valitettavasti myös käytetään väärin.

Tuomela-Jaskari kertoo mm. kuulleensa tapauksista, joissa hitaita ajoja on laskutettu normaalia enemmän, jossain taksikortti on voinut matkustaa ilman matkustajaa tai sillä on matkustanut väärä henkilö. Myös Kela -matkoja on, ilmeisesti pienemmän omavastuun vuoksi, tehty tällä kortilla ja onpa asiakkaille markkinoitu kiertoajelujakin.

Tällä hetkellä Alajärven ja Vimpelin alueella on 333 matkoihin oikeutettua henkilöä, joista aktiivisia käyttäjiä on 228. Suurin osa heistä käyttää vuodessa noin 50 matkaa ja vain pieni osa tarvitsee kaikkia myönnettyjä matkoja.

Nyt tehdyt päätökset koskevat kuljetuksia niin Alajärvellä kuin Vimpelissäkin ja 1.1. alkaen myös Lappajärvellä.

Toiminnan kustannukset olivat viime vuonna 665000 euroa ja vuotta aikaisemmin 566000 euroa. Kustannukset ovat siis nousseet voimakkaasti jo ennen taksilain muutosta, vaikka asiakasmäärä on hyvin vakiintunut.

– Kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja tasapuolisten palvelujen takaamiseksi niihin oikeutetuille kilpailuttaminen ja sopimusten tekeminen taksien kanssa on tärkeää. Vastaava kilpailutus on tehty tai tulossa kautta maakunnan.

Odotusaika lyhenee

Syyskuun alusta lukien Vimpelin ja Alajärven vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset tilataan Keskustaksi Oy:ltä.

Keskukselle toimitetaan henkilösuojalain mukaisesti asiakkaiden perustiedot, jotta hänelle välitetään täsmälleen oikeanlainen taksi. Jos asiakkaalla on perusteltuja erityistarpeita, hän voi saada myös oikeuden omataksiin.

Tuomela-Jaskari ja Mäkitalo kannustavat omataksia tarvitsevaa olemaan yhteydessä lääkärinsä, jonka lausunnon pohjalta anomus asiasta käsitellään.

Virheellisesti monet ovat ajatelleet, että kyytejä ajavat jatkossa vain Keskustaksin osakkaina olevat autoilijat. Tämä huoli on täysin turha. Taksit on kilpailutettu erikseen ja jokaisen tarjouksen tehneen taksin kanssa tehdään sopimus. Käytettävissä olevien taksiautoilijoiden määrä alueella ei siis muutu nykyisestä.

– Myöskään yksittäiselle asiakkaalle myönnetyt kuljetuspalvelut eivät muutu, vaan ne pysyvät aivan samoina kuin tätä ennenkin. Isoin muutos on se, että taksi tilataan jatkossa keskuksesta, eikä soitella taksien omiin numeroihin. Myös matkojen yhdistäminen, samalla tavoin kuin Kela -kyydeissä, on mahdollista.

– Aikaisempi taksin 20 minuutin odotusaika lyhennetään kymmeneen minuuttiin. Tämäkään ei oikein käytettyyn palveluun tuo isoa muutosta. Harvoin kukaan ihminen ehtii 20 minuutissa asioida kaupassa tai apteekissa, joten se, onko odotusaika 10 vai 20 minuuttia, ei tilannetta muuta.

Yksi aihe, josta asiakkaat kysyvät paljon, on saattajapalvelu. Tuomela-Jaskari kertoo, että kuljetuspalvelussa kuljettaja avustaa asiakasta kuljetukseen liittyen. – Taksin normaaliin palveluun kuuluu tarvittaessa avustaminen autossa, haku ovelta ja vienti ovelle.

– Asiakkaan mukana voi lisäksi kuljetusmatkalla olla maksutta mukana yksi henkilökohtainen saattaja. Saattajan tulee olla sellainen henkilö, joka kykenee toimimaan saattajana.

Tuomela-Jaskari ja Mäkitalo ymmärtävät hyvin, miksi muutokset aiheuttavat käyttäjissä huolta. Kaikille asiakkaille on jaettu asiasta tiedotteet heinäkuussa ja 23.8. kello 16 (HUOM aika!!!) Alajärven kaupungin valtuustosalissa järjestetään vielä infotilaisuus palvelun käyttäjille ja tarjoajille.

Jos omasta tilanteesta on iso huoli, kannattaa olla yhteydessä vaikka heti sosiaaliohjaaja Saila Piriin, jotta asiat saadaan selvitettyä.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliYli-Ketelä esteratsastuksen mestaruuteen
Seuraava artikkeliLaasalan metsästysseuralle kunniapuheenjohtaja