-2.1 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Etelä-Pohjanmaa ELY-keskukselta avustuksia alueen vesistöhankkeille

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt avustusta lukuisille alueemme vesistöhenkkeille.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta voi vuosittain hakea avustuksia Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueella toteutettaviin vesistökunnostuksiin, vesienhoitosuunnitelman ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteutukseen, tulvariskien hallintaan ja vesistöjen käyttöön.

MAINOS

Etelä-Pohjanmaan suurin rahoitettava hanke on Kainastonjoen alaosan tulvasuojeluhanke. Hankkeelle myönnettiin tänä vuonna 200000 euroa ja järjestely-yhtiö tulee hakemaan lisärahoitusta vuodelle 2019.

Yhteinen Ähtärinjärvi ry selvittää leväongelmista kärsivän Ähtärinjärven tilaa ja valuma-aluetta sekä järvelle laaditaan alustava kunnostussuunnitelma. Avustusta myönnettiin 27900 euroa.

Evijärven kunta saa avustusta Evijärven kunnostamisen jatkohankkeelle 64500 euroa. Evijärveä kunnostetaan mm. hoitokalastamalla, niittämällä vesikasvillisuutta, ruoppaamalla sekä edistämällä metsäojitusalueiden vesiensuojelua.

Lappajärven Kalettomanlahden ja Välijoen välille laaditaan tekninen suunnitelma kalateille ja monitoimikanavalle.

Avustusta myönnettiin Etelä-Pohjanmaan alueella myös Lappajärven umpeenkasvaneiden lahtien niittoihin ja ruoppauksiin 12000 euroa sekä Alajärven hoitokalastukseen 7000 euroa. Avustuspäätöksen käsittely on vielä kesken Alajärven Menkijärven kunnostushankkeen osalta.

Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelta hakemuksia tuli vain muutamia. Avustusta myönnettiin Perhon kalastuskunnalle 25000 euroa hankkeelle, jossa selvitetään Jängänjärven tilaa ja laaditaan kunnostussuunnitelma jatkotoimia varten.


Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät