-19.9 C
Alajärvi
perjantai 08.12.2023
MAINOS
MAINOS

Soinin ja Lappajärven kirjastoissa alueemme tyytyväisimmät asiakkaat

Valtakunnallinen yleisten kirjastojen asiakaskysely toteutettiin huhtikuussa 2018 useamman vuoden tauon jälkeen. Vastaajia oli valtakunnallisesti lähes 30 000 ja mukana oli suurin osa Manner-Suomen kunnista.

Asiakkaiden käsitys kirjastojen palveluista on hyvin positiivinen. Asiakkaiden kokonaisarvosana (asteikko 4-10) kirjastoille oli 8,80 eli kouluarvosanoilla kiitettävä. Tuloksista voidaan päätellä, että kirjastolla on huomattava vaikutus kirjastonkäyttäjän elämään.

MAINOS

Kyselyyn vastanneiden mukaan kirjasto on vaikuttanut heidän elämäänsä erittäin tai melko paljon seuraavilla tavoilla: parantanut elämänlaatua (85 %), tarjonnut virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin (77%), auttanut löytämään tarvittua tietoa (75 %), lisännyt lukemista (59%), parantanut tietoteknisiä taitoja (22 %) ja lisännyt sosiaalisia kontakteja (18 %).

Kirjastojen henkilökunta sai erinomaiset palautteet ammattitaidostaan ja palveluhalustaan sekä helposta tavoitettavuudestaan. Kirjastojen tärkeimpänä palveluna pidetään mahdollisuutta lainata kirjoja.

Kirjastojen järjestämistä tapahtumista lapsille ja nuorille suunnattuja pidettiin tärkeimpinä.
Kirjastotiloihin oltiin pääosin tyytyväisiä, erityisesti omatoimisen käytön mahdollisuuteen.

Vaikka arviot kirjaston toiminnasta olivat hyvin positiivisia, on toiminnassa myös kehitettävää.

Kirjastojen tiloja pidettiin pääosin sopivina, mutta hiljaista tilaa kaivattiin enemmän. Myös nuorille kirjastonkäyttäjille kaivattiin lisää tilaa. Kirjastojen tapahtumat saivat hyvät arviot, vaikka niissä käy asiakkaista vielä pieni osa.

Alueemme kirjastot

Alajärvellä kokonaisarvosana kirjaston palveluille ja toiminnalle oli 8,71. Karstulassa kirjasto sai keskiarvoksi 8,64.

Kuortaneen kirjaston keskiarvo oli 8,9 ja Lappajärven peräti 9,21. Kokonaisarvosana kirjaston palveluille ja toiminnalle oli Perhossa 8,22 ja Soinissa 9,13!

Vimpelissä kirjastonkäyttäjät antoivat keskiarvosanaksi kirjastolleen 8,87.

Koko Etelä-Pohjanmaalla keskiarvoksi muodostui 8,98, Keski-Suomessa 8,84 ja Keski-Pohjanmaalla 8,86, joten alueemme kirjastojen arvosanat ovat hyvin linjassa maakunnan kanssa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät