0.9 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Alajärven ja Vimpelin lapset saavat kielikylpyä jo nelivuotiaasta

Alajärvellä ja Vimpelissä lapset ovat tästä syksystä alkaen etuoikeutetussa asemassa, mitä tulee kielten opetukseen, jo nelivuotiaasta saakka.

Lapset saavat joka viikko kahden tunnin ajan kuulla maistiaisia englannin kielestä ja oppivat itsekin käyttämään rohkeasti oppimaansa.

MAINOS

Toiminta tavoittaa varsin kattavasti kaikki 4-8 vuotiaat lapset lukuun ottamatta niitä lapsia, jotka eivät ole vielä koulussa tai hoidossa kodin ulkopuolella.

Sivistystoimenjohtaja Esa Kaunisto kertoo, että huhtikuussa 2016 annetussa valtuustoaloitteessa esitettiin, että sivistystoimi selvittää mahdollisuuksia kielten opetukseen Alajärven kaupungin päivähoidossa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Vastaavasta asiasta oli jo keskusteltukin lautakunnassa ja Suomen hallitus oli sopinut kehysriihessä, että vuodesta 2020 alkaen kieltenopetus alkaa jo ensimmäisellä luokalla kaikilla Suomen koululaisilla.

Varhentamisen vaatimat asetusmuutokset annetaan tänä syksynä ja opetussuunnitelmat Opetushallituksessa vuoden 2019 aikana. Varhentamiseen käytettävät vuosiviikkotunnit, eli yksi tunti ensimmäisen luokan keväälle ja yksi toiselle luokalle, lisätään tuntikehyksen.

Alajärven kaksikielisen opetuksen hankkeet ovat osa kielten opetuksen varhentamista tukevia kärkihankkeita.

Varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho kertoo, että hankkeiden avulla on selvitetty alueelle parhaiten sopiva kaksikielisen opetuksen muoto ja laajuus, sekä luotiin Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan alueelle sopiva kaksikielisen opetuksen malli.

Nyt aloitetulla toiminnalla saadaan luotua valmis ja toimiva malli 2020 uudistusta ajatellen.

Lisäksi varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen henkilöstö voidaan perehdyttää kaksikielisen opetuksen käytäntöihin riittävän ajoissa ennen uudistuksen alkua.

Kaksikielinen opetus on käynnistynyt Alajärven kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa syyskuun 2018 alusta yhteensä 16 yksikössä, eli kaikilla kouluilla ja päiväkodeissa. Myös perhepäivähoitoon opetusta viedään keskitetyin käynnein.

Valtuuston päätöksen mukaisesti englannin opetusta annetaan kaikille alueen 4-8 -vuotiaille kaksi tuntia viikossa. Opetuksen järjestämiseksi on palkattu kolme henkilöä, jotka kiertävät alueen varhaiskasvatus-yksiköissä ja kouluissa.

Tehtävää ovat hoitamassa nuoret ja innokkaat aineenopettajat, kiertävät kielisuihkuopettajat Jarkko Mäkelä sekä Annaliisa Keisala sekä kielisuihkun ohjaajana Hanne Marjamäki.

Opetus on nk. kielisuihkutusta ja tapahtuu osin samanaikaisopetuksena muiden oppituntien yhteydessä. Englannin kieleen tutustutaan ja sen käyttöön innostetaan mm. laulujen, leikkien sekä kädentaitojen kautta.

Jarkko, Annaliisa ja Hanne kertovat, että toiminta on käynnistynyt hyvin. Lasten kanssa on pidetty omia kielisuihkutuokioita sekä toteutettu yhteisopettajuutta in english.

– Lapset ovat olleet todella innokkaita oppimaan ja käyttävät rohkeasti osaamiaan sanoja. On ollut kiva kuulla opettajilta, miten kielisuihkussa opitut uudet sanat ovat jääneet elämään.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät