Alueelliset kehitysnäkymät näyttävät edelleen positiivista virettä

Mainos[adrotate banner="3"]

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2018 -katsaus on ELY-keskusten yhdessä keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys seutukuntien ja maakuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsauksen arviot on tuotettu elo-syyskuun 2018 aikana.

Talouden ja työllisyyden kehityksen arvioidaan jatkuvan alueilla edelleen kasvusuunnassa, mutta aiempaan nähden hidastuen.

MAINOS

Valtakunnallisella tasolla esiin nousevia yleisiä päähavaintoja ovat metsätalouden, erityisesti selluntuotannon, positiivinen vire sekä vireillä olevat merkittävät investointisuunnitelmat.

Matkailussa on vahvaa kasvua ja meneillään olevia kehittämispanostuksia eri puolilla Suomea.

Rakentaminen on edelleen kohtalaisen vilkasta, vaikka näkymät ovatkin tasoittumassa.

Työttömyys on laskussa ja kehityksen ennakoidaan jatkuvan myönteisenä lähitulevaisuudessa.

Maataloudessa kannattavuusongelmat ovat pahentuneet ja ongelmia ovat kärjistäneet sääoloista johtuva rehuviljapula ja tuottajahintojen lasku.

Etelä-Pohjanmaan osalta arviot näkymistä noudattelevat katsauksen em. päälinjoja, eli talous- ja työllisyystilanteen arvioidaan jatkuvan myönteisenä.

Positiivisina seikkoina nähdään kohentunut työllisyystilanne ja esimerkiksi elintarvike-, metalli-, ja puutuoteteollisuudessa toteutuneet ja toteutumassa olevat investoinnit. Toisaalta myös kaupan ja palveluiden sektorilla on lähtenyt liikkeelle merkittäviä rakennushankkeita.

Investointiaktiivisuutta löytyy myös alkutuotannosta, vaikka yleiskuva onkin haasteellinen. Erityisesti lypsykarjataloudessa on rakennettu uusia tuotantotiloja kohtuullisen runsaasti.

Työllisyystilanteen paranemisen johdosta osaavan työvoiman saatavuus on noussut haasteena keskustelun keskiöön. Merkittäviä rekrytointiongelmia on esiintynyt esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, teknologiateollisuudessa ja rakentamisessa.

Rekrytointihaasteiden arvioidaan laajenevan entisestään, mikäli suhdanteet jatkuvat suotuisina. Taustalla vaikuttavat myös väestön ikärakenteen muutos ja viime vuosien epäsuotuisa väestökehitys.

MAINOS
Edellinen artikkeliLehtimäen ja Alajärven toimintakeskusten näytelmä hurmaa katsojansa!
Seuraava artikkeliSoinin Kukonkylälle kohosi huippunavetta!