-6.7 C
Alajärvi
perjantai 01.12.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Luoma-ahon koulun ovet pysyvät kiinni

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti maanantai-iltana, että Luoma-ahon koulu lakkautetaan ensi syksynä.

Päätöstä edelsi Olli Ketolan esittämä ryhmäesitys asian siirrosta niin, että valtuustoryhmät valmistelevat asiaa. Valtuutetut Markku Sillanpää, Marjo Vistiaho, Jaakko Aho ja Tuoma Paavola kannattivat esitystä.

MAINOS

Neuvottelutauon jälkeen Ketola veti siirtoesityksensä pois, mutta esitti vasemmistoliiton ryhmäesityksenä, että asia palautetaan uuteen valmisteluun ulkopuolisen selvittäjän toimesta.

Äänestyksessä esitystä kannatti 14 ja vastusti 21 valtuutettua, joten käsittelyä jatkettiin.

Valtuusto hyväksyi esitetyn päätöksen koulun lakkauttamisesta, mutta eriävän mielipiteen päätökseen jättivät Olli Ketola, Marjo Vistiaho, Jukka Joensuu, Jaakko Aho, Pentti Joensuu, Jukka Kangastie, Raimo Vistbacka, Tuomo Tallbacka, Markku Leppäkangas, Tuomo Paavola, Markku Sillanpää ja Heikki Honko.

Luoma-ahon koulun molemmat rakennukset on jo ennestään suljettu rakennevaurioiden vuoksi. Koulun asiaa on pohdittu pitkään, sillä se palautettiin jo kesällä uudelleen valmisteluun sivistyslautakunnalle yritysvaikutusten arviointia varten.

Opetus tapahtui koululla aiemmin kahdessa rakennuksessa, jotka nyt on suljettu käytöstä rakennevaurioiden vuoksi.

Tammikuussa 2018 suljetun rakennuksen tilalle 1-2 vuosiluokkien opetustiloiksi on hankittu siirrettävät vuokratilat lukuvuoden 2018-2019 loppuun asti. Sekä esiopetus- että perusopetuksen 3-6-vuosiluokkien opetus on siirretty 1.8. alkaen Hoiskon koulun tiloihin.

Kaupungin viestintään suunnitelma

Valtuusto merkitsi tiedokseen kaupungin tulosraportin ajalta 1.1.-31.7.

Selvitysten perusteella 31.7. Alajärven osalta perusturvalautakunnan toteutuma on 58,9 prosenttia, sivistyslautakunnan 56,7, teknisen lautakunnan 69,9 ja maaseutulautakunnan 51,1 prosenttia ilman lomituspalveluita.

Samaan ajankohtaan mennessä toteutuneet verotulot ovat 18070793 euroa, eli 63 prosenttia, ja valtionosuudet 20456989 euroa, eli 59,2 prosenttia.

Investointimenojen toteutumisaste on välitilinpäätöstilanteessa ollut 34 prosenttia.

Keskustan valtuustoryhmä/ Saukonkylän kyläseura on tehnyt aloitteen viemäriverkon rakentamiseksi Saukonkylään. Esityksessä vedotaan Alajärven kaupungin strategiaan ja pohjavesialueeseen.

Saukonkylän asetuksista useat kiinteistöt sijaitsevat pohjavesialueella ja viemärivesien käsittely aiheuttaa ongelmia ja ylimääräisiä rakentamiskuluja kiinteistökohtaisesti toteutettuna.

Kaupunginvaltuusto päätti asiasta, että kuluvan vuoden talousarvioon varataan 20000 euron lisämääräraha Saukonkylän ja Koskenvarren kylille viemäröintisuunnitelman laatimiseksi.

Hyväksyttiin kaupungin viestintäsuunnitelma, joka on laadittu yhteistyössä Loistava Sisältötoimiston kanssa. Suunnitelmassa käsitellään kaupungin viestinnän tehtäviä, nykytilaa ja jatkotoimenpiteitä.

Verot ennallaan

Alajärven kaupungin kiinteistöveroprosentit päätettiin pitää ennallaan.

Vuoden 2019 kiinteistöveron kertymä on näin ollen noin 2142000 euroa. Ennusteen mukaan kiinteistöveron kokonaistuotto laskee tästä vuodesta 27000 euroa.

Vuoden 2019 tuloveroprosentti päätettiin pitää ennallaan 21,75:ssa, koska välitilinpäätöksen perusteella voidaan arvioida, että kuluvan vuoden negatiivinen tilinpäätös tulee verottamaan taseeseen kertyneitä ylijäämiä.

Myös valmistelussa olevan talousarvion 2019 perusteella voidaan arvioida varsinkin käyttötalouspuolen kasvupaineen aiheuttavan alijäämäisen talousarvion.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät