Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminnan arvo yli kaksi miljoonaa euroa

84
Mainos[adrotate banner="3"]

Eläkeliiton Etelä-Pohjanmaan piirin vapaaehtoistoiminnan taloudellinen merkitys on 1,6 miljoonaa euroa mukaan laskettuna vapaaehtoistoimintaan käytetyt talkootunnit.

Tämä selviää geronomeiksi äskettäin valmistuneiden Juha Hietaniemen ja Akseli Tuurin Seinäjoen ammattikorkeakoululle tekemästä opinnäytetyöstä.

MAINOS

Edellä mainitun 1,6 miljoonan euron lisäksi opinnäytetutkimuksessa laskettiin tilastoimattomia vapaaehtoistunteja yli 1,1 miljoonan euron edestä.

Näin Eläkeliitto on tärkeä kolmannen sektorin toimija. Sen vapaaehtoistoiminnan taloudellinen merkitys on verrattavissa Suomen suurimpiin järjestöihin.

Eläkeliiton toiminnan sisältö on merkityksellistä myös vapaaehtoisille heidän psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointinsa rakentajana.

Työ palkitsee

Tutkimuksesta saatiin tietoa myös piirin vapaaehtoistoimijoiden motiiveista, yhteisen tekemisen laajuudesta sekä osallistumisesta niin yksilön, yhdistyksen kuin piirinkin näkökulmista.

Tutkimuksen perusteella Etelä-Pohjanmaan piiri voi kiistatta osoittaa, että sen yhdistyksissä tehdään arvokasta yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisytyötä.

Apunen-vapaaehtoistoiminta on piirin yhdistyksissä esim. monimuotoista lähimmäisen auttamista ja tukemista sekä kiireetöntä läsnäoloa ja yhteisiä elämyksiä.

Toimintamalleja on monia. Vapaaehtoistoiminta on ennen muuta vertaistukea, toisen ihmisen kohtaamista ja rinnalla kulkemista niin iloissa kuin suruissakin.

Päättäjien pitäisikin nykyistä paremmin huomioida tehty, kiistatta tuloksellinen työ, tarjoamalla esimerkiksi kunnissa ja kaupungeissa maksuttomia tiloja toimintaa varten.

Apunen vapaaehtoistoiminnan lisäksi yksinäisyyttä ja syrjäytymistä ehkäisevät myös yhdistysten liikunta-, luonto- ja kulttuuritapahtumat, joiden toteuttamiseen tarvitaan mm. toiminta-avustuksia.

Vaivaton keskusteluyhteys päättäjien kanssa on siksi todella tärkeää.

MAINOS
Priimatassi alusasujen pop-up-myynti Kyyjärven Paletissa