-3.9 C
Alajärvi
tiistai 16.4.2024
MAINOS

Nuoret aktivoivat ikäisiään Lappajärvellä

Kevättalvella 2017 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan Lappajärven yläkoululaiset ja lukiolaiset arvioivat, että he voivat vaikuttaa huonosti koulun asioihin.

Nyt vaikuttamisessa on meneillään uudenlainen ryhtiliike, sillä lapset ja nuoret on otettu mukaan lapsivaikutusten arviointityöhön (LaVa) jo sen suunnitteluvaiheessa.

MAINOS

Yhteiskoulun 7.–9. luokkien oppilaskunnan hallituksen edustajat pohtivat yhdessä perusopetuksen rehtorina työskentelevän Antti Turpeisen, lukion rehtori Tarja Puron ja erityisopettaja Soile Rannilan kanssa tulevan kyselyn sisältöä.

Nuorilta löytyikin monta hyvää huomiota ja toteuttamiskelpoista ideaa tulevaa kyselyä varten. Kyselyä on ollut toteuttamassa myös koulussa toimiva erityinen LaVa-ryhmä.

Oppilaiden mukaan ottaminen jo kyselyn suunnitteluvaiheeseen on osa kuluvan lukuvuoden kehittämisteemaa, jonka päätarkoituksena on osallisuuden edistäminen.

Lappajärven lukiolaiset osallistuvat kyselylomakkeen ideointiin viikoilla 47. Lapsivaikutuksia arvioidaan lapsille, nuorille, huoltajille ja kuntalaisille tehtävillä kyselyillä. Myös koulujen henkilökunnalle tehdään oma kysely.

Kysymyksiä omanikäisille

Tarja Puro, Soile Rannila ja Antti Turpeinen esittelivät nuorille LaVa-työryhmän tekemän kyselypohjan, johon kaivattiin nuorten näkemyksiä ja muutosehdotuksia. Nuoret tarkistivat, että kyselyssä mukana olevat kysymykset ja vaihtoehdot ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.

Tarja Puron mukaan muutamia lomakkeen kohtia muutettiin, ulkoasua muokattiin ja kysely saatiin valmiiksi. Oppilaat vastaavat kyselyyn ensi viikon aikana.

Tarja Puro pitää hyvänä asiana sitä, että nuoret pääsevät vaikuttamaan asioihin jo niiden suunnitteluvaiheessa – eikä niin, että aikuiset tekevät kaiken valmiiksi.

– Meillä oli valmis malli 0.–6. luokkien kyselyyn. Yläkoulun puolelle ei löytynyt valmista ja muokattavaa mallia. Esitimme 7.–9. luokkien oppilaskunnan hallitukselle, että ainakin osa kysymyksistä olisi samoja kuin mitä käytetään nuorempien kyselyssä.

Lukion rehtori Tarja Puro ja perusopetuksen rehtori Antti Turpeinen muokkasivat sähköisen kyselylomakkeen pohjaa suunnittelupalaverissa.

Lappajärvellä on valmistumassa vielä tämän kuun aikana kiinteistöstrategia, jonka yhtenä pääselvityskohteena on Lappajärven koulut. Koulurakennuksissa on sisäilmaongelmia ja suurin osa koulujen oppilaista opiskelee väistötiloissa.

Sivistystoimessa toteutetaan lapsivaikutusten arviointia kuluvan lukuvuoden aikana koulujen rakennusselvityksiin liittyen ja päätöksentekoa varten. Ensimmäisessä arvioinnissa selvitetään koulujen sijaintiin ja kokoon liittyviä asioita.

Sitten kun uudesta koulusta on tehty päätös, tehdään toinen lapsivaikutusten arviointi. Se koskee uutta koulua ja sen toimintaympäristöä. Tähän kyselyyn vastaavat ne oppilaat, joita varten uusi koulu rakennetaan.

Koska tilanne on koulutilojen osalta Lappajärvellä erikoinen, oppilailta halutaan kysyä, että miltä tilanne tällä hetkellä tuntuu.

– Kaikkein tärkeintä on kysyä nuorien omaa mielipidettä, kun uutta koulua ryhdytään suunnittelemaan, toteaa Puro.

Ääni kuuluviin

Yhteiskoulun 7.–9. luokkien oppilaskunnan hallituksessa on kymmenen jäsentä. Oppilaskunnan puheenjohtaja Eveliina Oksa pitää myönteisenä, että nuorten ääni saadaan kuuluviin.

– Mielestäni on tosi hienoa, että nuoria kuullaan ja että pääsemme vaikuttamaan kyselyyn. Kyselystä tulee sellainen, että nuoret ymmärtävät sen kielen.

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet eivät tehneet Oksan mukaan erityisjärjestelyjä ennen suunnittelupalaveria.

– Uudesta koulusta on puhuttu hallituksen kokouksissa.

Tarja Puro kertoo, että Lappajärven sivistyslautakunnan viime kokouksessa oli paikalle kutsuttuina yhteiskoulun oppilaskunnan hallituksen ja lukion opiskelijakunnan hallituksen edustajat sekä nuorisovaltuuston jäsenet asiantuntijaroolissa, kun kokouksessa käsiteltiin ensi vuoden budjettia.

Puron mukaan Lappajärvellä ei vastaavanlaista käytäntöä ole sivistyslautakunnassa toteutettu aikaisemmin.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät