-6.6 C
Alajärvi
perjantai 01.12.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Uudenlaista vetovoimaa lukiopaketista

Vimpelin lukiolle haetaan lisää vetovoimaa erillisen opiskelijapaketin avulla.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kuluvan vuoden talousarvioon 20000 euron arvoisen opiskelijapaketin, johon kuuluvat esimerkiksi pakollisten aineiden ilmaiset oppikirjat sekä pitkien, neljään saakka jatkuvien koulupäivien aikana tarjottava välipala.

MAINOS

Opiskelijapaketin tarkoituksena on saada lukioon nykyistä enemmän opiskelijoita myös lähialueilta. Lukiossa opiskelee 79 nuorta.

Vimpelin ja Alajärven lukioiden rehtori Marko Timo kertoo, että lukioiden markkinoinnissa mietitään jatkuvasti uusia keinoja, joilla voisi kohottaa opiskelijamääriä.

– Lukioissa löytyy monenlaisia paketteja. Jokainen opetuksen tarjoaja on lähtenyt tähän omista lähtökohdistaan. Vimpelin lukio haluaa paketilla houkutella opiskelijoita muualta päin Suomea sekä lähialueen kunnista, joissa ei ole lukiota – esimerkiksi Halsualta ja Vetelistä. Halsuan–Vetelin suunta on meidän kannalta katsottuna merkittävä.

Opiskelijapaketti on Marko Timon mielestä osa Vimpelin lukion houkuttelevuutta lisäävä tekijä.

– Tärkeimpänä asiana pidän sitä, että opetus toimii hyvin ja tukipalvelut, joita opetuksen ympärillä pyöritetään, toimivat hyvin. Nämä asiat tulee olla kunnossa, että voidaan tällaista opiskelijapakettia lähteä laajemmin tarjoamaan.

Välipalan paluu

Valtuuston hyväksymästä Vimpelin lukion opiskelijapaketista on rehtori Timon mukaan kuntapäättäjillä ollut vahva tahto: kaikki haluavat kehittää Vimpelin lukiota eteenpäin ja panostaa siihen jonkin verran.

Lukion syksyllä aloittavien nuorten ja heidän vanhempiensa kannalta Vimpelin lukiopaketti on merkittävä satsaus, sillä jo yksistään alkajien pakollisten aineiden oppikirjat maksavat uutena noin 800 euroa.

Välipalaa Vimpelin lukiossa on tarjottu ennenkin kahdeksantuntisten koulupäivien aikana, mutta siitä luovuttiin kunnan jouduttua kriisikuntana arviointimenettelyyn.

Marko Timo katsoo, että myös painotukset ovat yksi merkittävä tekijä opiskelijahankinnassa. Vimpelissä painotus tulee palloilulinjalta.

Vimpelin lukion opiskelijapakettiin on kirjattu opiskelijoille ilmaiset pakollisten kurssien oppikirjat.

Määrä kasvussa

Muualla kuin Vimpelissä kirjoilla olevien opiskelijoiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa.

Meneillään olevan lukuvuoden aikana Vimpelissä opiskelee 13 muualta tulevaa opiskelijaa, jotka ovat alkajia tai jatkajia. Viime lukuvuonna muualta tulleita opiskelijoita oli yhdeksän ja sitä edeltävinä vuosina yksi tai kaksi.

Marko Timo painottaa, että Vimpelissä kirjoilla olevat, lukiossa jo opiskelevat tai lukio-opintoja harkitsevat nuoret ovat yhtä tärkeitä kuin ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat.

– Jos meillä on asiat kunnossa perusopetuksen puolella ja myös lukion puolella, on selvä asia, että tänne halutaan jäädä. Näen, että Vimpelin koululaitos on hyvällä mallilla tällä hetkellä ja se lisää houkuttelevuutta jäädä kolmeksi vuodeksi Vimpeliin.

Lukiopaketti on myös vimpeliläisten kannalta tärkeä asia ja tasapuolisuutta on haluttu pitää yllä, että paketti on kaikille lukioon tuleville sama.

Valtuuston talousarviokokouksen jälkeen, joulun alla tuli tieto, että Opetushallitus on näyttänyt vihreää valoa Alajärven kaupungin hallinnoimalle pilottihankkeelle, jonka tarkoituksena on alentaa toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaali- ja työvälinekustannuksia.

Pilottihankkeessa on Alajärven ja Vimpelin lukioiden lisäksi mukana Evijärven ja Lappajärven lukiot. Opetushallitus rahoittaa Ovela-hanketta noin 70000 eurolla.

– Vielä ei ole ehditty tarkentamaan, mitä avustus tulee käytännössä tarkoittamaan. Mutta periaate on se, että neljään kuntaan ostetaan käytettyjä ja hyväkuntoisia oppikirjoja ja kirjastojen kautta lähdetään lainaamaan niitä eteenpäin kuntien alueella opiskeleville lukiolaisille.

– Hankerahoituksen ratkeaminen tulee muuttamaan Vimpelin opiskelupakettia jonkin verran, valottaa Marko Timo.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät