1.1 C
Alajärvi
sunnuntai 03.3.2024
MAINOS

Alajärven kaupunki viimein some -aikaan!

Alajärven kaupunki teki perjantaina historiaa olemalla viimeinen etelä-pohjalainen kunta, joka astui mukaan sosiaalisen median maailmaan.

Kaupunki on toki näkynyt somessa montaa eri kautta jo ennenkin, mutta perjantaina kello 14 aikoihin avattiin viralliset kaupungin Facebook -sivut. – Parissa seuraavassa tunnissa sivut saivat satoja tykkääjiä eri puolilta maailmaa, iloitsee kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

MAINOS

Istagramiin kaupunki hyppää ensi viikolla ja Youtube sekä Twitter ovat mahdollisesti valloituslistalla keväällä.

Taustalta löytyy kaupunginvaltuuston lokakuussa hyväksymä uusi viestintäsuunnitelma.

Suunnitelmassa on asetettu kaupungin viestinnän tavoitteet, jotka ovat kaupungin tunnettuuden lisääminen ja positiivinen julkisuuskuva, vuorovaikutuksen, pitovoiman ja yhteisöllisyyden parantuminen sekä kaupungin organisaation si-säisen viestinnän kehittäminen.

Viestinnän arvoiksi on määritelty positiivisuus, vuorovaikutteisuus, tasapuolisuus ja avoimuus.

Tavoitteiden saavuttamiseksi viestinnän resursseja on lisätty. Viestintäkoordinaattorin tehtäviä on vuoden alusta alkanut hoitamaan hallintosihteeri Henna Matintupa. Viestintäkoordinaattorin tehtävänä on koordinoida ja kehittää kaupungin ulkoista ja sisäistä viestintää sekä viestintäkanavia.

Matintupa kertoo, että viestinnän toteuttamista varten perustetaan viestintä- ja sometiimi, johon kuuluu henkilöitä jokaisesta hallintokunnasta sekä asiantuntijoita eri viestinnän osa-alueilta.

Matintupa on myös valmistellut tarkempaa toimenpidesuunnitelmaa tälle vuodelle ja perustelee kaupungin näkyvyyden merkitystä sosiaalisessa mediassa.

– Kuntalaiset ja kaupungin tärkeät sidosryhmät ovat voimakkaasti mukana sosiaalisessa mediassa ja tästä syystä myös kaupungin tulee olla siellä. Monen mielestä kaupungin asioiden seuraaminen on helpompaa somen kautta.

– Sosiaalinen media antaa myös aivan uudella tavalla mahdollisuudet kaksisuuntaiseen avoimeen vuorovaikutukseen kuntalaisten kanssa, mitä myös kuntalaki painottaa.

– Kuntalain mukaan kuntalaisille on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioiden valmisteluun. Tavoitteena on viedä kaupunkia kohti vuorovaikutteisempaa ja osallistavampaa viestintää, Matintupa sanoo.

Kaupungin visuaaliseen ilmeeseen on tulossa täydennystä kevään aikana. Uutta markkinointilogoa lähdetään hakemaan ensin ideakilpailulla, joka käynnistetään tammikuun loppupuolella mm. Alajärven lukiolaisille ja kansalaisopiston kuvataiteen ryhmälle.

Markkinointilogoa on tarkoitus alkaa käyttämään kaupungin epävirallisessa viestinnässä ja markkinoinnissa. Medianäkyvyyttä lähdetään parantamaan runsaammalla tiedottamisella ja tuomalla asiat esiin mielenkiintoisella tavalla.

Osallistu vetovoimatutkimukseen!

Kaupungin uusien Facebook -sivujen kautta löytyy linkki myös vetovoima -tutkimukseen, johon kaikkien vähänkään mielipiteensä ilmaisemisesta kiinnostuneen toivotaan vastaavan.

Alajärven kaupunki on yksi 55:stä suomalaisesta seutukaupungista. Seutukaupunki on oman seutunsa tai alueensa keskus. Nyt seutukaupungit toteuttavat yhdessä asukkaille ”pehmeän vetovoimatutkimuksen”, jonka avulla tutkitaan vastaajien mielikuvia seutukaupungeista.

Onko Alajärven kaupunki vetovoimainen? Entä onko se imagoltaan vireä, turvallinen tai omaleimainen? Vetovoimatutkimukseen osallistumalla asukkaat pääsevät arviomaan oman kotikaupunkinsa vetovoimaisuutta ja imagoa sekä myös naapuriseutu-kaupunkeja.

Linkki tutkimuslomakkeeseen löytyy Alajärven kaupungin kotisivuilta alajarvi.fi ja sinne pääsee myös Facebookista. Lomakkeen täyttämiseen kuluu noin viisi minuuttia.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät