Akuuttivuodeosaston paikkamäärää lisätään Alajärvellä

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven terveyskeskuksen akuuttiosaston potilaspaikkamäärä 27+2 on laskettu Alajärven ja Vimpelin kuntalaisten tarpeisiin, joissa väestömäärä on yhteensä noin 12800.

Lappajärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen siirtyi Järvi-Pohjanmaan perusturvan järjestämisvastuulle 1.1., minkä vuoksiakuuttiosaston potilaspaikkojen määrää tuli tarkastella uudelleen väestöpohjan kasvaessa noin 16000 asukkaaseen.

MAINOS

Tammikuun 2019 aikana on seurattu osaston kuormitusta potilaspaikkamäärän varmistamiseksi.

Tammikuun aikana osaston potilasmäärä on vaihdellut 25-36 potilaan välillä. Asiaa on tarkasteltu perusturvan johtoryhmässä ja todettu, että tarpeellinen määrä on jatkossa 35 potilaspaikkaa.

Perusturvalautakunta päättikin kokouksessaan lisätä Alajärven terveyskeskuksen akuuttiosaston potilaspaikkamäärää kuudella potilaspaikalla 1.3.2019 alkaen, jolloin akuuttiosaston potilaspaikkamääräksi tulee 35.

Henkilökunnan mitoitus osastolle on määritelty tasoon 0,72 hoitajaa/potilas, joka nykyisessä 27+2-mitoituksessa on edellyttänyt 21 hoitajaa.

Potilaspaikkamäärän ollessa 35, tulee hoitajia olla 24,5. Tammikuussa on käytetty sijaisia korvaamaan hoitajavajetta.

Akuuttiosaston laadukkaan hoidon ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi on syytä perustaa kaksi sairaanhoitajan ja yksi lähihoitajan tointa akuuttiosastolle.

Jos potilasmäärä on pienempi esim. kevään flunssakauden jälkeen, tarkastellaan henkilökunnan määrää suhteessa potilaiden määrään. Kun potilasmäärä on aika ajoin pienempi, vähenee myös sijaisten rekrytointi.

Akuuttiosaston lisärekrytoinnin kustannuslisäys on 120000 euroa vuosi.

Perusturvalautakunta päätti esittää henkilöstöjaostolle, että se perustaa kaksi sairaanhoitajan tointa ja yhden lähihoitajan toimen akuuttiosaston riittävän ja laadukkaan toiminnan varmistamiseksi 1.3. alkaen.


Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliMotti-Miljan hiihdossa 109 osallistujaa
Seuraava artikkeliSoinin Koirapuistossa pääsevät kirmaamaan kaikenlaiset koirat – myös epäsosiaaliset