Kiertotaloutta yrityksiin!

Mainos[adrotate banner="3"]

Kiertotalous on näkökulma, jonka avulla taistellaan tällä hetkellä ahnaasti kestävämmän maailman ja tulevaisuuden puolesta.

Soinista ponnistava, Sitran Maapalloliiga-kilpailussakin mainetta niittänyt MuoviSampo-malli on myös loistava osoitus siitä, kuinka kiertotalous on levinnyt toimintamallina ja näkökulmana pienemmillekin paikkakunnille.

MAINOS

Käsitteenä kiertotalous on laaja ja sulkee sisälleen laajalti erilaista toimintaa. Se on näkökulma, joka voidaan huomioida kaikenkattavasti tuotteiden ja palvelujen elinkaaressa ja ylipäänsä ihan kaikessa toiminnassa.

Kiertotalouteen siirtymisen vaikutukset nähdään ennen kaikkea positiivisina.

Euroopan unioni on määrittänyt kunnianhimoiset tavoitteet kiertotalouteen siirtymiseksi EU:n kiertotalouspaketissa ja arvioi, että paketin tavoitteiden saavuttamisella voidaan saavuttaa jopa 600 miljardin euron säästöt Euroopan yrityksille.

Monipuolisuudessaan kiertotalous luo lukuisia mahdollisuuksia yrityksille. Mahdollisuudet piilevät paitsi olemassa olevien toimintojen kehittämisessä myös täysin uudenlaisten liiketoimintojen synnyttämisessä.

Yritys voi kehittää tuotannon prosesseja niin, että resursseja kuluu vähemmän ja sivuvirtoja hyödynnetään tehokkaasti esimerkiksi omassa energiantuotannossa.

Parhaimmillaan aiemmin täysin turhana pidetystä ja kustannuksia aiheuttavasta sivuvirrasta saadaan tuotettua kokonaan uusi tuote tai se saadaan myytyä arvokkaana materiaalina toiselle yritykset.

Edellä mainitut toimenpiteet tuovat yritykselle paitsi kustannussäästöjä säästävät myös luonnonvarojen käyttöä ja luovat sitä kautta arvoa myös ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Kiertotalous kiinnittää huomionsa vahvasti myös tuotteiden elinkaareen. Periaatteiden mukaisesti tuotteet tulisi suunnitellaan niin, että ne kestävät pitkään, ovat helposti korjattavia ja elinkaarensa loppuvaiheessa myös kierrätettävissä ja materiaalit uudelleen käytettävissä.

Kiertotalous on avannut markkinoita täysin uudenaliselle liiketoiminnalle. Näistä oivallisia esimerkkejä ovat juuri jakamistaloutta hyödyntävät digitaaliset alustat ja palvelut, kuten ruokahävikkisovellus ResQClub tai julkisen tavaran huutokauppa Kiertonet, joka on eteläpohjalainen yritys.

Kiertotaloustoiminnan hyödyt kiteytyvät erityisesti yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen ja vahvistamiseen. Kustannussäästöjen lisäksi kestävän liiketoiminnan mukaan toimiminen vahvistaa yrityksen imagoa ympäristöstä ja yhteiskunnasta välittävänä toimijana.

Kuluttajat ovat entistä tietoisia ostopäätöksissään ja vaatimukset kestävästi tuotetuista tuotteista ja palveluista tulevat kasvamaan varmasti entisestään. Kestävästi toimiva yritys houkuttelee puoleensa myös osaavia työntekijöitä.

Tule mukaan pohtimaan yrityksesi kiertotalousmahdollisuuksia!

Etelä-Pohjanmaan liitto ja Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu Oy ovat mukana kansainvälisessä CESME-kiertotaloushankkeessa, jossa on etsitty ratkaisuja erityisesti pk-yritysten kiertotalouteen.

Osana hanketta toteutetaan paraikaa pilottiprojektia, jossa testataan ja kehitetään yritysten kiertotalousmahdollisuuksia kartoittavaa Vihreän profiilin työkalua yhdessä VTT Oy:n kanssa.

Kevään aikana kutsumme myös yrityksiä mukaan testaamaan työkalua ja hakemaan ajatuksia oman yrityksensä kiertotalousmahdollisuuksiin. Seuraava työpajatilaisuus järjestetään Ähtärissä 6.3, jonne kutsummekin innolla mukaan eteläpohjalaisia pk-yrityksiä!

Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Hanna Meriläiseen Etelä-Pohjanmaan liitossa.

MAINOS
Edellinen artikkeliAsiointipiste muutti Kyyjärvellä kirjastolle
Seuraava artikkeliTalvilomaviikon äksönit Soinissa