-5 C
Alajärvi
maanantai 27.3.2023
spot_img
spot_img

Säännöllisen kotihoidon palveluseteli käyttöön Järvi-Pohjanmaalla

Järvi-Pohjanmaan perusturvan kotihoidon asiakkaat lisääntyvät hiljalleen ikäihmisten kotona asumisen lisääntyessä.

Kotihoidon asiakkaita hoitaa tällä hetkellä 90 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ja säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on noin 300. Kotihoidon palvelut voidaan tuottaa joko omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä.

Palvelusetelillä annettavat palvelut kuuluvat Järvi-Pohjanmaan perusturvan lakisääteisten palvelujen järjestämisvastuun piiriin.

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan ottaa käyttöön säännöllisen kotihoidon palvelusetelin 1.4. alkaen. Palvelusetelin arvo kotihoidossa on 35 euroa tunti, joka tulee sisältää ympärivuorokautisen palvelun arkena, viikonloppuisin ja arkipyhinä.

Palveluntuottajan palvelua toteuttavalta henkilöstöltä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain tai sosiaalihenkilöstölaista annetun asetuksen mukaista oikeutta toimia laillistettuna ammattihenkilönä tai nimikesuojattuna ammattihenkilönä.

Perusturva pyytää palveluntuottajia ilmoittautumaan 19.3. mennessä. Palvelupäätöksen mukana asiakkaalle toimitetaan lista perusturvan hyväksymistä palveluntuottajista.

Asiakas valitsee itse palveluntuottajan tästä joukosta ja tekee kirjallisen sopimuksen palvelupäätöksen mukaisesta palvelun sisällöstä hänen kanssaan.

Palveluohjaajan arvion perusteella

Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin sisällöt noudattavat Järvi-Pohjanmaan perusturvan kotihoidon sisältöjä.

Mikäli asiakas haluaa käyttöönsä palvelusetelin ja palveluohjaajan arvion perusteella ratkaisu on tarkoituksenmukainen, asiakkaalle lasketaan palvelusetelin arvo tulojen mukaan ja tehdään palvelupäätös.

Palvelupäätökseen kirjataan hoito, mihin palveluseteli on tarkoitettu.

Asiakkaalle kerrotaan palvelusetelin arvo sekä arvio omavastuuosuudesta, jonka asiakas maksaa palveluntuottajalle.

Palveluseteli myönnetään määräajaksi, enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, jonka jälkeen arvioidaan asiakkaan tilannetta. Seteli on asiakkaalle veroton etuus. Asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa. Palvelusetelin omavastuuosuuteen ei voi hakea kotitalousvähennystä.

Jos asiakas ottaa lisäpalvelua ilman palveluseteliä, tähän osuuteen voi hakea kotitalousvähennystä.

Kun asiakkaalle tehdään päätös palvelusetelin myöntämisestä, palveluseteli kattaa palvelusetelin myöntämispäätöksessä määritellyt palvelut saman sisältöisenä ja samassa laajuudessa kuin ne Järvi-Pohjanmaan kotihoidon omana toimintana tuotettaisiin.

Päätös sisältää palvelu- ja hoitosuunnitelman. Järvi-Pohjanmaan perusturvan kotihoidon sisältö on määritelty kotihoidon palvelukuvauksessa.


Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät