Hyvinvointia ja sivistystä parempaa elämää varten -slogan ohjaa Alajärven sivistystoimen kehittämistä

Mainos[adrotate banner="3"]

Alajärven kaupungissa valmistellaan sivistystoimen kehittämissuunnitelmaa. Sen sloganiksi on valmistelun aikana muotoutunut ”hyvinvointia ja sivistystä parempaa elämää varten”, mikä ei sivistystoimenjohtaja Esa Kauniston mukaan tarkoita sitä, että asiat olisivat nyt huonosti vaan sitä, että aina voi pyrkiä parempaan.

Sivistystoimella ei ole tällä hetkellä lainkaan erillistä strategiaa tai ylipäätään mitään muutakaan toimintaa ohjaavaa yhteistä asiakirjaa.

MAINOS

Syynä tähän on se, että lait ja muut velvoittavat määräykset ohjaavat hyvin suurta osaa sivistystoimen palveluista. – Tästä syystä kuntien strategiat jäävät helposti taka-alalle palveluita järjestettäessä ja niistä päätettäessä, Kaunisto sanoo.

Se taas johtaa siihen, että henkilöstö ei aina riittävästi tunne kuntien strategioiden sisältöä eivätkä sen linjaukset näy tietoisena tai konkreettisena toimintana arjessa.

Nyt asiaan on tulossa muutos, sillä sivistystoimelle laaditaan kuluvan vuoden aikana kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan kuntien strategiat sekä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman keskeiset sisällöt ja tavoitteet.

Kaunisto sekä varhaiskasvatuspäällikkö Hanna Luoma-aho kertovat, että oma strategia on tarpeen maailman muuttuessa jatkuvasti ympärillämme. Kehittämissuunnitelmissa tulee tavalla tai toisella huomioida miten haasteisiin vastataan.

Iso merkitys kokonaisuudessa on syntyvyyden nopealla laskulla niin meillä kuin muuallakin Suomessa sekä toisaalta kaupungistumisella.

Kehittämissuunnitelman avulla on tarkoitus vahvistaa kunnan roolia hyvinvointipalveluiden järjestäjänä, tuoda kuntien strategioiden ja LAPE-hankkeen teemat osaksi käytännön työtä, lisätä henkilöstön, päättäjien ja asiakkaiden tietoisuutta sivistystoimen kokonaisuudesta ja sen tuottamista palveluista sekä tiivistää tiivistetään ja selkeyttää käytäntöjä sivistystoimen sisällä sekä yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Kehittämissuunnitelmatyö on parhaillaan käynnissä ja mukaan on kutsuttu sivistystoimen yhteistyökumppanit ja sidosryhmät. Sivistystoimen useita satoja työntekijöitä käsittävä henkilöstö on mukana valmistelutyössä eri tavoin, jotta kaikki ovat strategiasta tietoisia ja voivat vaikuttaa.

– Kun itse on mukana valmistelutyössä, niin stategian ajatukset omaksutaan paremmin ja ne myös otetaan käyttöön varmemmin, Luoma-aho sanoo.

Myös kuntalaisilta kerätään sivistystoimen palveluihin liittyvää palautetta ja ideoita sähköisen kyselyn avulla. Kysely avataan kaupungin sivuilla keskiviikkona ja siihen voi vastata pääsiäiseen saakka. Mahdollisimman monen kuntalaisen toivotaankin käyvän antamassa kyselyyn vastauksensa.

Aikanaan kehittämissuunnitelma etenee työryhmistä lautakuntakäsittelyyn ja edelleen hallitukselle ja valtuustolle saakka.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliEnsi kesän Rokulipäivien suunnittelu hyvässä vauhdissa
Seuraava artikkeliAloitteella perätään koirapuistoa Alajärvelle