-5 C
Alajärvi
maanantai 27.3.2023
spot_img
spot_img

Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä keskusteltiin maaseudun asioista

Alajärven kaupungin maaseututoimi järjesti maalis-huhtikuulla yhteistoiminta-alueellaan Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä keskustelutilaisuudet, jotka oli suunnattu maataloustuottajille. Tilaisuuksissa keskusteltiin varsin vapaamuotoisesti maaseudun asioista.

Maaseututoimenjohtaja Jukka Kuoppala kertoo, että edellisen kerran vastaavanlaiset tilaisuudet järjestettiin neljä vuotta sitten. Tilaisuuksia oli silloin kolme ja osallistujia 22.

Tällä kertaa tilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 15 ja nyt mentiin suoraan ”pääkallonpaikalle”, eli kyliin. Esimerkiksi Alajärvellä yhtään tilaisuutta ei pidetty keskustassa, vaan kaikki olivat kylissä.

Tilaisuudet järjestettiin viitenä päivänä niin, että ensimmäinen tilaisuus alkoi kello 11, seuraava kello 14 ja viimeinen kello 17.

– Tilaisuuksien ajankohta pyrittiin ajoittamaan niin, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua, oli kyseessä karjatila tai osa-aikainen viljelijä, joka on muualla töissä, Kuoppala kertoo.

Tilaisuuksiin osallistui kaikkiaan 64 henkilöä. – Kaksi henkilöä oli jopa niin aktiivista, että he osallistuivat kahteen eri tilaisuuteen. Kaikki tilaisuudet kestivät vähintään kaksi tuntia ja muutamasta tilaisuudesta tuli kiire seuraavaan.

– Tilaisuuksien tarkoitus oli keskeyttää maataloustuottajien aherrus sekä miettiä yhdessä, mitkä ovat ne keinot, joilla pystymme edistämään maatalouden ja maaseudun elinvoimaisuutta.

Kuoppala kertoo, että nykyään tuottajat näkevät harvoin toisiaan ja myös maataloustoimiston väki näkee harvoin tuottajia. Esimerkiksi EU-tukihaku tapahtuu sähköisesti kotitietokoneelta. Tänä vuonna se käynnistyy 29.4. ja jatkuu 17.6. saakka.

Nyt järjestetyissä tilaisuuksissa käsiteltiin maailmanpolitiikan arkipäivää, ilmastonmuutosta ja EU -tukipolitiikkaa, joista siirryttiin paikallistasolle.

– Aiheista eniten käsiteltiin yhteistyötä; viljelyä, koneita ja tuotantoa. Yhteistyön kehittäminen ja syventäminen kiinnostivat.

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jatkojalostuksesta puhuttiin paljon.

Jalostuksen paikallistason mahdollisuuksia ja nykytilaa käsiteltäessä todettiin varsinkin elintarvikejalostus haastavaksi, mutta ei mahdottomaksi. Jatkojalostettaviksi sopisivat parhaiten erikoiskasvit.

– Maataloustuotteiden jalostuksen ykkösaiheeksi nousi biokaasutuotanto. Biokaasusta toivottiin ratkaisua energia- ja lannoitetuotantoon.

– Tilusjärjestelyistä toivottiin lisää tietoa ja toteuttamisselvityksiä. Vimpelissä ja Alajärvellä on jo tehty tilusjärjestelyjä, mutta niitä toivottiin lähes koko alueelle. Tilusjärjestelyillä pystytään hyödyntämään paremmin nykyiset isot koneet, sekä vähentämään tiellä ajamista.

– Vimpelissä peruslohkon koko on noin 2,5 hehtaaria, Alajärvellä reilu hehtaari ja Soinissa vajaa kaksi hehtaaria. Tämän kokoisilla lohkojen vuoksi aika kuluu tien päällä eikä isoja koneita pysty hyödyntämään, Kuoppala sanoo.

Nykyisen maataloustuotannon esittelyä kuluttajille mietittiin. Ratkaisuna voisivat olla esittelytilat, joilla olisi vierailupäiviä. Lisäksi suunniteltiin some -tiedottamisen hyödyntämistä.

Matkailun kehittämiseen oltiin valmiita ja mietittiin alueen mielenkiintoista historiaa. Kylien tarinat ovat mielenkiintoisia.

Tilaisuuksien tuloksena tullaan järjestämään tilaisuudet tilusvaihdosta jo alkukesästä. Lisäksi maataloustuotannon esittely pyritään saamaan käyntiin mahdollisimman pian, joten vapaaehtoisten tilojen kartoitus on käynnistetty.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät