Hirvivahinkokorvausten määrä kasvoi Etelä-Pohjanmaalla

Mainos[adrotate banner="3"]

Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille Etelä-Pohjanmaalla tänä keväänä 58000 euroa ja Keski-Pohjanmaalla reilut 18000 euroa.

Etelä-Pohjanmaalla summa kasvoi 21000 euroa, eli korvausmäärä on liki 60 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Keski-Pohjanmaalla korvaussumma pysyi edellisvuoden tasolla.

MAINOS

Metsänomistajat hakivat vuonna 2018 vilkkaasti korvauksia hirvituhoista. Hirvieläinten aiheuttamia metsätuhoja korvataan koko maassa kahdella miljoonalla eurolla.

Viime vuonna korvauksia maksettiin metsänomistajille 1,4 miljoonaa euroa. Suomen metsäkeskus maksaa korvaukset metsänomistajille viime vuonna arvioitujen tuhojen perusteella.

– Etelä-Pohjanmaalla lisääntyneiden hirvivahinkojen taustalla on tihentynyt hirvikanta sekä talvikauden 2017-2018 paksu lumikerros, jolloin hirvet eivät liikkuneet vaan saattoivat pysytellä samoilla alueilla pitkiäkin aikoja.

– Hirvituhot lisääntyivät erityisesti Suupohjan alueella, jossa Suupohjan useat susilaumat ovat laumaannuttaneet hirviä ja vaikeuttaneet oleellisesti hirvenmetsästystä. Sama ilmiö oli nähtävissä jo edellisvuonna Keski-Pohjanmaalla, sanoo metsätilarakenteen johtava asiantuntija Antti Pajula Suomen metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus arvioi viime vuonna hirvieläinvahinkoja 4800 hehtaarin alalla koko maassa. Hirvivahinkokorvausrahat tulevat valtion varoista, jotka kertyvät metsästäjien hirvilupamaksuista.

Hirvet vahingoittavat kaikenkokoisia puita

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua.

Vahingot ovat lisääntyneet viime vuosina myös taimikkovaihetta varttuneemmissa metsissä.

Metsänomistajat voivat hakea Metsäkeskuksesta korvausta hirvituhoista. Korvaus maksetaan, kun vahinkokriteerit täyttyvät ja tuhojen laajuus ylittää 170 euron korvauskynnyksen.

Metsäkeskus perii hirvivahinkoarvioinnista metsänomistajilta vähintään 150 euron maksun.

Arviointikustannuksen saa takaisin, jos vahinkojen korvauskynnys täyttyy. Hirvieläinvahinkoilmoitus kannattaa tehdä sähköisesti Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa. Ilmoituksen voi lähettää myös lomakkeella.

Maanomistaja voi itse määrittää hirvivahinkojen mahdollista korvaussummaa Tapio Oy:n hirvivahinkolaskurin (https://www.maastotaulukot.fi) avulla. Laskuri sekä tietoa hirvivahinkoarvioinnista, vahinkokriteereistä ja korvauskäytännöstä on Metsäkeskuksen verkkosivuilla (www.metsakeskus.fi/hirvielainvahinkoarviot).

MAINOS
Edellinen artikkeliAlajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä keskusteltiin maaseudun asioista
Seuraava artikkeliPääsiäisen vaarat lemmikeille