-6 C
Alajärvi
keskiviikko 29.3.2023
spot_img
spot_img
spot_img

Pohjavesialueiden rajaamista ja luokitusta tarkastellaan Lappajärvellä

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015.

Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä.

Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Kristiinankaupunki tai Lappajärvi. Rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus esittää pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella siten, että ykkösluokkaan menee vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin kymmenen kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

Toiseen luokkaan kuuluvat muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuvat pohjavesialueet, jotka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Lappajärven pohjavesialueiden luokitus- ja rajausehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Lappajärven kunnantalolla parhaillaan ja aina 10.6. saakka.

ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon perusteella. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 10.6. kello 16 mennessä joko postitse tai sähköpostilla.

Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus kokoaa lausunnoista ja yleisöltä saadun palautteen ja antaa palautteisiin vastineet. Kuulemispalautteessa esitetyn uuden hydrogeologisen tiedon perusteella voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin.

Tämän jälkeen uuden luokituksen mukaisista rajauksista ja luokista annetaan ilmoitus, mistä lähtien uudet luokitukset ja rajaukset ovat voimassa.

Pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun pohjavesialuepaikkatietokantaan viiveellä ilmoituksen antamisen jälkeen kaksi kertaa vuodessa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät