24.7 C
Alajärvi
maanantai 27.5.2024
MAINOS

Veroprosentit ennallaan Alajärvellä

Alajärven kaupunginvaltuusto päätti maanantain kokouksessaan, että vuoden 2020 tuloveroprosentti pidetään ennallaan ja on 21,75.

Tähän päädyttiin, koska kaupungin taloudenpidon kannalta ensisijaisen tärkeää on käyttötalouden menokurin saavuttaminen ja korkeahkon tuloveroprosentin kasvattamiseen tulee ryhtyä vasta toissijaisena keinona.

MAINOS

Valtuusto piti myös kiinteistöveroprosentit ennallaan, tosin äänestyksen kautta.

Kun kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan, vuoden 2020 kiinteistöveron kertymä on Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan 2165000 euroa ja arvio on sama vuodelle 2021. Ennusteen mukaan kiinteistöveron kokonaistuotto kasvaa tästä vuodesta 57000 euroa.

Tuomo Tallbacka kuitenkin esitti rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron veroprosentiksi kahta nykyisen kolmen sijasta. Pentti Joensuu kannatti esitystä.

Äänestyksessä 28 valtuutettua halusi pitää tämänkin prosentin ennallaan ja kuusi laskea sitä, joten rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti pysyi kolmessa.

Ylikylän koulu päätettiin laittaa myyntiin. Jos kiinteistöä ei saada myytyä, laitetaan rakennus kylmilleen. Kurejoella sijaitseva koulurakennus on vuodelta 1954 ja 1525 neliön kokoinen. Tontin pinta-ala on 12270 neliötä.

Kiinteistöön ei ole tehty laajamittaista peruskorjausta, Lvi-tekniikka on pääosin alkuperäistä. Kuntoarvion ja korjaustarveselvityksen mukaan kiinteistön korjausaste on n. 90 prosenttia ja korjauskustannusten kustannusarvio 1,6-1,8 miljoonaa.

Valtuusto hyväksyi Alajärven osalta uuden toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen maakuntakorkeakoulutoiminnasta Etelä-Pohjanmaalla.

Merkittiin tiedoksi kaupungin tulosraportin 1.1.-31.7. tilanne, jonka pohjalta kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen arvioidaan muodostuvan 2,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Perusturvalautakunnan toteutuma on ollut heinäkuun lopussa 59,5 (v. 2018 58,9), sivistyslautakunnan 57,7 (56,7) teknisen lautakunnan 60,7 (69,9) ja maaseutulautakunnan 48,7 (51,1 ilman lomituspalveluita) prosenttia.

Alajärven kaupungin 31.7. mennessä toteutuneet verotulot taas ovat 17399468 euroa eli 57,8 prosenttia (63) ja valtionosuudet 20093129 euroa, eli 48,7 prosenttia (59,2).

Investointimenojen toteutumisaste on välitilinpäätöstilanteessa ollut 39,9 prosenttia.

Kaupunginhallitus on jo ohjeistanut lautakuntia, että niiden on pysyttävä loppuvuosi valtuuston hyväksymissä talousarvioissa. Lautakuntien on ensisijaisesti sopeutettava toiminta talousarviomäärärahoihin ja vältettävä talousarviomuutosesityksiä.

Vuoden 2020 talousarvioon päätettiin varata 4,5 miljoonan määräraha paloaseman rakentamista varten.

Määrärahavaraus on ehdollinen. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen tulee sitoutua vuokran hinnoittelussa toteutuneisiin noin 4,9 miljoonan euron rakennuskustannuksiin. Kuluvan vuoden kustannukset tulevat olemaan noin 400000 euroa.

Aloitteita

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen kaksi valtuustoaloitetta.
Valtuutetut Jaakko Aho, Pentti Joensuu ja Terho Mäkelä tekivät aloitteen vanhusten intervallihoidon järjestämisestä.

Valtuutetut esittävät, että Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta suunnittelee intervallihoidon järjestämisen mahdollisuudet ja muodot koko Järvi-Pohjanmaan alueella ja luopuu väistötiloissa toimivan intervalliyksikön käytöstä palvelun tuottajana.

Kokoomuksen valtuustoryhmä teki aloitteen teatterista ja draamasta rapistuvan lukutaidon pelastajina. Valtuustoryhmä esittää, että kunnassa aloitetaan lukutaidon vahvistaminen teatterin ja draaman keinoin.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät