Mielenterveyden häiriöistä puolet alkaa jo ennen 14 vuoden ikää, mutta vain puolet sairastuneista saa tarvitsemaansa hoitoa. Jokainen lapsi ansaitsee apua ja tukea ajoissa.

MIELI ry:n joulukeräyksellä kerätään varoja lasten ja nuorten mielenterveystyöhön

Lasten ja nuorten mielenterveyttä voidaan tukea ja vahvistaa jo varhaisessa vaiheessa. Lapsena ja nuorena opitut mielenterveystaidot suojaavat mieltä läpi elämän sekä auttavat kohtaamaan vastoinkäymisiä ja kriisejä.

– Lahjoitusvaroja tarvitaan, jotta lasten ja nuorten rinnalla olisi mahdollisimman paljon turvallisia aikuisia, jotka osaisivat tukea mielenterveyden kehitystä.

– Toivomme, että yhä useampi lapsi ja nuori saisi tukea kasvussaan ja tarvittaessa apua vaikeissakin elämäntilanteissa, MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi sanoo.

Osallistumalla joulukeräykseen yrityksesi tai yhteisösi auttaa monia lapsia ja nuoria ja samalla ehkäisee yhteiskunnalle mielenterveyden haasteista koituvia kustannuksia.

MIELI ry tarjoaa koulutuksia ja materiaaleja lasten ja nuorten kanssa toimiville ammattilaisille neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja nuorisoalalla.

MIELI ry:n tuella ammattilaiset vahvistavat lasten ja nuorten mielenterveystaitoja, tarjoavat varhaista tukea vaikeisiin tilanteisiin sekä ohjaavat lapsia ja nuoria tarvittaessa saamaan apua.