6.9 C
Alajärvi
keskiviikko 29.5.2024
MAINOS
MAINOS

Huumeiden leviäminen huolena Pohjanmaalla

Pohjanmaan Poliisin neuvottelukunta kokoontui vuoden toiseen kokoukseensa marraskuulla. Poliisin neuvottelukunta on lakisääteinen toimielin, jonka tehtävät määritellään lailla.

– Pohjanmaalla on yksi aktiivisimmista neuvottelukunnista. Vuorovaikutus kuntien edustajien ja poliisin välillä toimii hyvin, kertoo neuvottelukunnan puheenjohtaja Tapio Höykinpuro.

MAINOS

Kokouksen alussa poliisipäällikkö Lammi kävi läpi lyhyen turvallisuuskatsauksen, toiminnallisia tunnuslukuja sekä arvioita liittyen poliisin toimintaan.

Rikosten selvitysaste on edelleen korkea, toiseksi korkein koko Suomessa. Tutkinta-aika on taas hieman keskitasoa alempi.

– Erilaisten rikosten määrä on alueellamme pidemmällä aikajaksolla pysynyt jotakuinkin vakaana ja trendi näyttää laskevaa suuntaa. Myös väkivaltarikosten osalta on todettavissa sama laskusuunta, Höykinpuro kertoo.

– Petosrikokset ovat siirtyneet enenevässä määrin verkkoon. Huumausaineiden käytön lisääntyminen on yksi suurimmista huolenaiheista ja sen tiimoilta erilaisiin toimiin on ryhdytty.

Poliisipäällikon alustuksen ja kuntien puheenvuorojen pohjalta käytiin kokouksessa erittäin asiallinen ja asiapitoinen keskustelu.

Lähes kaikissa kuntien edustajien puheenvuoroissa nousi esille suuri huoli huumeiden käytöstä ja käytön leviämisestä.

Huumausainerikoksista ilmoittamisen kynnyksen madaltamisella, kaikkien viranomaistahojen, nuorten ja nuorten vanhempien valistuksella, tehokkaalla valvonnalla sekä nopealla terveellä puuttumisella voidaan leviämistä estää.

Tärkeäksi asiaksi neuvottelukunnan keskustelussa nousi myös reuna-alueiden lupapalvelupisteiden asiointi ja palvelujen saatavuus. Kyseessä ei ole vain epätasapuolinen kohtelu alueiden kesken, vaan myös käytännön vaikeus ja passi- ja lupapalvelujen saamisessa.

Pitkät käsittelyajat ja ajomatkat esimerkiksi maakuntakeskukseen asti passi- ja muiden lupien osalta vaikeuttavat kohtuuttomasti asioiden hoitamista.

Kokouksessa nousi esille myös se, ettei rikostutkintaa haluta keskitettävän, vaan eri paikkakunnilla toimivaa ns. hajautettua rikostutkintaa olisi otettava käyttöön laajemmalti.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät