-0.1 C
Alajärvi
torstai 29.2.2024
MAINOS

Soinin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista alkaa kuuleminen

Soinin kunnan alueella on ennen luokitustarkistusta neljä vedenhankintaa varten tärkeää (I luokka) ja seitsemän vedenhankintaan soveltuvaa (II luokka) pohjavesialuetta.

Soinin alueelle esitetään luokittelussa viittä pohjavesialuetta, joista Lintuharju ja Kolu esitetään luokiteltavaksi luokkaan 1 ja Kaihiharju, Lautakangas ja Puntala luokkaan 2.

MAINOS

Kolun alueelle esitetään lisäksi E-luokitusta. Poistettaviksi esitetään kuusi aluetta, jotka eivät ole vedenhankinnan kannalta merkittäviä. Teknisiä rajauskorjauksia esitetään Kaihiharjun alueelle.
Lintuharjun ja Puntalan alueita esitetään kavennettavan.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella siten, että 1-luokkaan luokitellaan vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

2-luokkaan luokitellaan muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

E-luokkaan luokitellaan pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Soinin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Soinin kunnan virallisella ilmoitustaululla 22.1.-11.3.2020. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös
nähtävillä myös sähköisesti ymparisto.fi -sivustolla.

ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon ja vedenhankinnan perusteella. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 11.3. kello 16 mennessä joko postitse tai sähköpostilla.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät