0.1 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Soinin ja Ähtärin alueille sijoittuva Kimpilamminkankaan tuulivoimapuisto esittelyssä

Soinin Hautakylällä järjestettiin viime viikolla avoin yleisötilaisuus liittyen Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeeseen.

Paikalla hanketta olivat esittelemässä tuulivoimayhtiö Energiequelle Oy:stä projektipäällikkö Atte Lohman ja nuorempi projektipäällikkö Reea Palonen, Elina Lepomäki Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä Heini Passoja ja ympäristöasiantuntija Aappo Luukkonen Sitowise Oy:stä.

MAINOS
Kartassa näkyvät suunnitellut tuulivoimalat, sähkönsiirtovaihtoehdot ja tiestö.

Hankealueelle on suunnitteilla yhteensä 29 tuulivoimalaa, joista 19 tulisi Soinin kunnan alueelle ja kymmenen Ähtärin kaupungin alueelle.

Alue sijaitsee reilut kahdeksan kilometriä Soinin keskustasta etelään. Soinin alueen voimalat sijaitsevat Kolunkylän ja Löytömäen ympäristössä.

Voimalat ovat kooltaan enintään 10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeuden yläraja on 300 metriä ja napakorkeus enintään 200 metriä.

Tuulivoimaloiden lisäksi rakennetaan tiestöä, huoltoteitä ja maakaapelointia voimaloiden välille. Sähkönsiirtoon on kaksi vaihtoehtoa, läntinen ja itäinen.

Sähköntuotantoa 100000 rivitaloasunnon verran

Hanketta esitellyt projektipäällikkö Atte Lohman kertoi hankkeen mittasuhteista.

– Toteutuessaan hanke tuo työtä ja toimeentuloa alueelle puhtaan energiatuotannon lisäksi. Maa-alueiden vuokratulojen lisäksi tiestöä kohennetaan ja ne vaativat myös ympärivuotista huoltoa.

– Maanvuokrasopimukset ovat suurimmalta osin jo tehty. Vuokraajina on yhtiöistä mm. UPM ja yksityisiä maanomistajia. Kiinteistöverotuotto on alkuvaiheessa noin 570000 euroa, kun käytetään 30000 euron voimalakohtaista hinnoittelua.

– Yhtiömme investointi hankkeeseen on 100-200 miljoonaa euroa, selvitti Lohman.

Ympäristövaikutusten arviointi käynnissä

Elina Lepomäki ELY-keskuksesta esitteli ympäristövaikutusten eli YVA-menettelyn kulkua.

– Hanke vaatii YVA-menettelyn, mikäli kyseessä on yli kymmenen voimalaa tai yhteisteho on vähintään 45 MW.

– YVA-menettelyssä selvitetään ja arvioidaan hankkeen ja sen eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ennen päätöksentekoa. Hankkeesta on mahdollisuus tehdä huomautuksia ja muistutuksia 5. helmikuuta saakka.

– Toivotaan, että kommentit tulevat tässä vaiheessa hanketta, toivoi Lepomäki.
YVA-konsultti hankkeessa on Sitowise Oy. Yhtiön edustaja Heini Passoja esitteli, mitä YVA-selvityksessä tehdään.

– Arvioinnissa selvitetään eri voimaloiden tyyppejä, tehdään argeologinen inventointi, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys, linnusto, eläimistö ja Natura-selvitys.

– Hankealue on pääosin turve- ja metsätalouskäytössä. Kohteina ovat mm. Matosuo, Haukisuo, Härkäsuo ja Kukkoneva. Toteutumisen jälkeen aluetta voidaan käyttää ulkoiluun ja marjastukseen normaaliin tapaan.

Projektipäällikkö Lohmanin mukaan optimaalisen aikataulun mukaan rakennusluvat saataisiin aikaisintaan vuonna 2021. Rakentaminen voisi tuolloin alkaa aikaisintaan seuraavana vuonna.

Energiequelle Oy:n toinen läheinen hanke Konttisuo on seitsemän voimalan hanke. Se on täysin luvitettu ja infrastruktuurin rakentaminen alkaa keväällä. Voimalatoimitukset menevät vuoteen 2021.

Esittelijät esittivät esittelyn jälkeen muutaman yleiskysymyksen hankkeesta. Yli puolet reilusta 60 paikallaolleesta oli hanketta vastaan ja vajaa puolet puolesta. Kriittisintä suhtautuminen hankkeeseen on Soinin Kolunkylällä.

Rami Puro

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät