0.8 C
Alajärvi
perjantai 23.2.2024
MAINOS

Kotimaisten yritysten voitava kilpailla julkisissa hankinnoissa

E-P:n Yrittäjien puheenjohtaja Anne Niemi vaatii, että kotimaisten yritysten on voitava kilpailla julkisissa hankinnoissa.

Vain viidesosa yrityksistä kokee, että ostot on jaettu osiin niin, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat niihin osallistua. Tieto käy ilmi Yrittäjägallupista.

MAINOS

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien tilaamalla Yrittäjägallupilla yritysten julkisista hankinnoista. Kyselyyn vastasi 1051 yrittäjää eri puolilta Suomea.

Julkisissa hankinnoissa on kyse vähintään 35 miljardin euron markkinasta vuosittain. 28 prosenttia yrityksistä on osallistunut julkiseen tarjouskilpailuun.

– Etelä-Pohjanmaan Yrittäjienkin toimialueella julkisten hankintojen osuus on merkittävä. Aluetalouden kannalta on suuri vaikutus, ovatko kilpailutusten voittajat tälle alueelle veroeuroja tuovia yrityksiä, toteaa Niemi, joka vastaa myös alueen hankintaneuvonnasta.

Yrittäjäjärjestö julkisti konkreettiset ratkaisut julkisten hankintojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yrittäjien ratkaisuilla valtio ja kunnat voisivat käyttää rahansa järkevästi ja yrittäjät pärjätä ja siten tarjota työtä kuntalaisille ja verotuloja alueelleen.

– On varmistettava, että myös kotimaiset pienyritykset voivat kilpailla julkisissa hankinnoissa, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Aihe on ajankohtainen, sillä hallitusohjelmassa on lähes 30 tavoitetta hankinnoille, ja valtiovarainministeriö valmistelee Kuntaliiton kanssa kansallista hankintastrategiaa Hankinta-Suomea.

Pienten ja keskisuurten yritysten tulevaisuuden kannalta on olennaista, muodostuuko Suomeen suuria hankintayksiköitä, jotka keskittävät hankinnat vai onko myös vahvoja alueellisia hankintatoimijoita, Niemi sanoo.

Yrittäjien hankintalinjauksista apua järkeviin hankintoihin

Suomen Yrittäjät suosittelee, että julkiset hankinnat on tunnistettava ja hyödynnettävä ennen kaikkea aluetalouden ja elinvoiman vahvistamisen työkaluna.

– Hankintojen merkitystä julkiselle taloudelle on nähtävä kokonaisvaltaisesti: niillä pitää vahvistaa yrittäjyyttä, työllisyyttä, aluekehitystä ja elinvoimaa sekä kehittää innovaatioita, Kujala toteaa.

– Hankintojen osiin jakaminen tulee nähdä hankintayksiköissä mahdollisuutena saada useita hyviä tarjoajia. Olisi hyvä pyrkiä irti niin sanotusta vanhasta tavasta hankkia yhdeltä suurelta toimijalta, Niemi sanoo.

Hankintojen kehittäminen kunnan ja yrityksen vuoropuhelua

48 prosenttia yrityksistä kertoo kaipaavansa neuvontaa, jos aikoo tehdä tarjouksen esimerkiksi kunnan tarjouspyyntöön. Suomen Yrittäjien hankintaneuvojat auttavat sekä yrittäjiä tarjouksen tekemisessä että kuntaa tarjouspyynnön laatimisessa.

– Maksutonta neuvontaa on saatavissa myös Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien alueella, muistuttaa hankintaneuvojana toimiva Niemi.

Suomen Yrittäjät korostaa, että hallitusohjelmaa toimeenpantaessa ja kansallista hankintastrategiaa laadittaessa on varmistettava, että linjaukset eivät heikennä pk-yritysten mahdollisuuksia kilpailla.

Lakia noudatettava

Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

– Jokaisen julkisen hankkijan pitää ymmärtää lain tarkoitus ja pyrkiä toimimaan siten, että markkina kehittyy, paikallis- ja aluetalouden vaikutukset otetaan huomioon ja kasvolliset suomalaiset yrittäjät pystyvät kilpailemaan, Kujala toteaa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät