Kuusiolinna Terveys otti pandemiasuunnitelman käyttöön

Mainos[adrotate banner="3"]

Kuusiolinna Terveys, johon Soini jakelualueellamme kuuluu, on tiedottanut tänä iltana toimenpiteistään koskien koronavirusepidemiaa.

Maailman terveysjärjestö WHO julisti COVID-19-tartuntatautiepidemian maailmanlaajuiseksi (pandemia) viime viikolla.

MAINOS

Kuusiolinna Terveydessä on seurattu koronavirusepidemian tilannetta aktiivisesti yhdessä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän kanssa ja käynnistetty epidemian vastaiset toimenpiteet. Kuusiolinnan toimintaa epidemian torjumisessa, hidastamisessa ja rajaamisessa ohjaa Suomen hallituksen, sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemät linjaukset.

Kuusiolinnassa on otettu käyttöön aiemmin tehty pandemiasuunnitelma, jota on tarkennettu edelleen yhdessä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän kanssa. Kuusiolinnan tartuntatautivastaavana lääkärinä toimii Kuusiolinnan terveyspalveluiden vastuulääkäri Marjo Ala-Salmi. Tartuntatautivastaava lääkäri on tiiviisti yhteydessä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektiotautien ylilääkäri Elina Kärnän kanssa.

Koronaviruksen oireet ovat useimmilla lieviä. Oireisiin voi kuulua kuumetta, yskää, kurkkukipua, hengenahdistusta, lihas- ja päänsärkyä ja väsymystä.

Vakavampana tauti voi tulla riskiryhmään kuuluvalle. Riskiryhmään kuuluvat nykytiedon valossa iäkkäät (yli 70-vuotiaat) sekä henkilöt, joilla on jokin perussairaus kuten esim. diabetes, sydän- tai verisuonisairaus, keuhkosairaus tai syöpäsairaus. Erityisen suuressa riskissä ovat yli 80- vuotiaat henkilöt.

COVID-19-virus tarttuu pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa, mutta virus voi säilyä myös pinnoilla ja tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana käsien kautta sairastuneen henkilön ysköksistä saastuneiden materiaalien ja pintojen kautta. Tartuntariskin alentamiseksi Kuusiolinnan henkilökuntaa, potilaita ja alueen asukkaita neuvotaan noudattamaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

Pandemiasuunnitelman mukaisesti Kuusiolinnaan on varattuna hyvin suojavarusteita ja lääkinnällisiä tarvikkeita epidemian varalle ja henkilökunta on saanut suojavarusteiden käytöstä ohjeet.

Tällä hetkellä Kuusiolinnassa on käynnistetty toimenpiteitä, joiden tavoitteena on pyrkiä hidastamaan epidemian leviämistä ja estämään sen pääsy riskiryhmiin. Kuusiolinnan henkilöstön kaikki koulutustilaisuudet on peruttu ja vain välttämättömimmät kokoukset pidetään.

Henkilöstöä on suositeltu välttämään kaikkea ei-välttämätöntä kotimaan ja ulkomaan matkailua ja kokoontumisia, kuten harrastustoimintaa.

Työntekijöitä on siirtynyt etätöihin ja potilaita hoidetaan ensisijaisesti esim. puhelinkontaktein, jotta potilaat eivät terveysasemien odotustiloissa altistuisi mahdolliselle koronavirukselle tai toisaalta itse altistaisi muita potilaita tai terveydenhuollon henkilökuntaa virukselle.

Ryhmätoiminnat peruttu, vierailukiellot osastoille

Koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi ja rajaamiseksi Kuusiolinnan avohoidon ryhmätoiminnat ikäihmisten palveluissa, sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa on peruttu 13.3. alkaen seuraavien viikkojen ajalta.

Lisäksi Kuusiolinna on yhdessä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän kanssa asettanut vierailukiellon terveyskeskusosastoille, vanhusten ja vammaisten palveluasumisyksiköihin, sekä lastensuojeluyksiköihin.

Erityistilanteissa on mahdollista päästä tapaamaan läheistään, tällainen tilanne on esimerkiksi saattohoitotilanne. Tällöin pyydetään vierailijaa ottamaan yhteyttä puhelimitse hoitavaan yksikköön tapaamisten järjestämiseksi. Näillä toimenpiteillä halutaan suojella riskiryhmään kuuluvia hauraimpia ja sairaimpia ihmisjoukkoja, sekä heitä hoitavaa henkilökuntaa.

Lisäksi Kuusiolinnassa on valmistauduttu epidemiaan lisäämällä henkilökuntaa kiireellistä vastaanottotyötä varten. Työvoimaa kiirevastaanotolle on vapautettu siirtämällä/perumalla esim. kouluterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon, sekä lastenneuvolan tiettyjä ikäkausitarkastuksia.

Kuusiolinnan geriatrian erikoislääkäri työskentelee tällä hetkellä myös avovastaanoton työtehtävissä ja hoitaa vain kiireellisimmät geriatrian poliklinikan työtehtävät. Tavoitteena on, että kiirevastaanotolla on riittävästi lääkäreitä, hoitajia, siistijöitä ja muuta henkilökuntaa töissä, jotta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle tulossa oleva epidemia saadaan kohdattua hallitusti.

Myös kotisairaalan henkilökuntaa on lisätty, jotta kaikki ne potilaat, jotka eivät tarvitse hoitoa akuuttiosastolla voidaan hoitaa tarvittaessa kotona. Esimerkiksi suonensisäinen nestehoito ja antibiootit voidaan kotisairaalan sairaanhoitajien toimesta antaa potilaan kotona. Tarvittaessa Kuusiolinnaan perustetaan erillinen osasto koronavirusta sairastavia potilaita varten.

Kuusiolinna ohjaa potilaitaan perumaan kiireettömät käyntinsä, mikäli heillä on hengitystietulehduksen oireita. Myös suun terveydenhuolto on ohjannut alueensa asukkaita perumaan suun terveydenhuollon kiireettömät käynnit, mikäli heillä on hengitystietulehduksen oireita.

Kiireelliset käynnit järjestetään tarvittaessa myös koronavirustulehdus-potilaalle, mutta ensiarvoisen tärkeää on, että potilas on edeltävästi puhelimitse terveysasemalle/hammashoitolaan yhteydessä, josta annetaan tarkemmat ohjeet hoitoon hakeutumisesta ja näin tilanteeseen voidaan varautua tarvittavin suojauksin.

Yhteys puhelimella

Koronavirustartuntaa epäiltäessä tulee olla ensisijaisesti yhteydessä puhelimitse tarkempien ohjeiden saamiseksi.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee neuvonnan saamiseksi olemaan yhteydessä valtakunnalliseen koronavirus-neuvontapuhelinnumeroon, p. 0295 535 535 (arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15) tai olemalla yhteydessä päivystykseen puh. 116117. Hätätilanteessa tulee soittaa hätänumeroon 112.

Jotta muut ihmiset eivät altistuisi virukselle, tartuntaa epäilevän ei pidä lähteä omatoimisesti päivystykseen tai omaan terveyskeskukseen.

Valtakunnallisen ohjeen mukaan lieväoireisten näytteenotosta ollaan luopumassa. Alueilla, joissa tartuntoja on jo hyvin paljon, on luovuttu myös tartunnanjäljitystoimista.

Etelä-Pohjanmaalla todettuja tapauksia on toistaiseksi niin vähän, että alueella pyritään edelleen selvittämään tartuntaketjut ja olemaan yhteydessä altistuneisiin henkilöihin. Rajallisen näytteenottokapasiteetin takia koronavirusnäytteet otetaan aina infektiolääkärin konsultaation perusteella.

Mahdollisen koronaviruksen aiheuttamista lievistä hengitystieoireista kärsivien on tärkeä sairastaa kotona. Jotta tauti ei leviä, tulee sairastuneen olla kotona seitsemän vuorokautta ja ainakin yksi oireeton päivä.

Sairastunutta ja sairastuneen lähipiiriä suositellaan välttämään mahdollisuuksien mukaan kaikkia sosiaalisia kontakteja ja matkustamista. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille ihmisille, siten hidastetaan epidemian leviämistä.

Kuusiolinna on varautunut yhdessä Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän kanssa hidastamaan ja rajaamaan epidemiaa, sekä hoitamaan koronavirukseen sairastuneet.

Tilanne muuttuu nopeasti ja alueen asukkaita suositellaan seuraamaan valtion viranomaisten tiedotteita, sekä Kuusiolinna Terveyden internetsivuja; Ajankohtaisimmat tiedot koronavirusepidemiasta löytyvät THL:n internetsivuilta ja asiasta tiedotetaan aktiivisesti myös median toimesta.

MAINOS
Edellinen artikkeliRitva Lindbergin teos Haluan säilyttää – Voin luopua esillä Seinäjoella
Seuraava artikkeliVimpeli turvaa toimintaansa sulkemalla viraston ovet