0.8 C
Alajärvi
perjantai 01.3.2024
MAINOS

Erämaan Elämyskeskus Oy nosti kanteen Soinin kuntaa vastaan

Erämaan Elämyskeskus Oy on ilmoittanut jättäneensä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudelle vahingonkorvausta koskevan haastehakemuksen sopimuksen rikkomiseen liittyen.

Soinin kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi kertoo, että käräjäoikeudesta asiakirjoja ei ole toimitettu kunnalle, mutta kunnan kanta asiaan on pysynyt samana: Kyseessä olevat vaatimukset ovat perusteettomia.

MAINOS

– Selvitääme asiaa lakimiehemme kanssa kun asiakirjat meille saapuvat, Rannanjärvi sanoo.

Erämaan Elämyskeskus Oy;n Torstai-lehdelle toimittamassa haastehakemuksessa yhtiö vaatii, että käräjäoikeus velvoittaa Soinin kunnan maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena 524096,12 euroa korkoineen 31.3.2020 alkaen.

Summa koostuu joulukuu 2019 – maaliskuu 2020 kiinni olleista rinteistä 478034 euroa, kaudelta 2019-2020 ostosopimuksen rikkomisesta 40000 euroa, polttoaine laskusta 1107,12 euroa, Sumalee SaeLeaw-Leppäniemelle 1400 euroa rinnealueelle johtavan tien hoitamatta jättämisen aiheuttamasta hinaamisen tarpeesta, 3555 euroa ravintola-alueen roskien viemisestä vuokratun alueen ulkopuolelle.

Lisäksi kantaja vaatii kunnalta oikeudenkäyntikuluja laskun mukaan laillisine korkoineen kuukauden kuluttua ratkaisun antamisesta.

Perusteluissa vaatimuksille todetaan, että kunta on tehnyt kantajan kanssa kirjallisen sopimuksen Vuorenmaan rinnealueesta ja toiminnoista. Sopimuksen määrittelyn ja tarkoituksen mukaan se tehtiin rinnealueista ja – kalustosta, rinnealueen parannus-ja korjaustoiminnoista sekä rinteisiin rakennettavista uusista radoista ja kalustuksesta.

Osapuolten tarkoitus oli sopimuksella sopia siitä, että jo olemassa olevaan Vuorenmaan rinnealueeseen ja – kalustoon tehdään hankintoja ja parannustoimenpiteitä, siten että rinnealue ja rinnealueen kalusto olisi käytettävissä ja käyttötarkoitukseensa sopiva.

Kantajan mukaan kunta rikkoi sopimusta ja jätti tarkoituksellisesti täyttämättä kunnan vastuulla olevat velvoitteet, laiminlöi osapuolten sopimuksessa sovitun velvollisuuden, kun lumetusjärjestelmä ja hissi ei toiminut, rinteen valaistus oli puutteellinen, murtomaaladut ja valaistus puuttui, tien kunnossapito oli laiminlyöty, sähköjärjestelmä ei ole ollut toiminnan tarkoitukseen riittävä, vuokraamo oli korjaamatta, vuokrakalusto kelvotonta, kunta ei tehnyt lumilautareilejä, kuntoportaita ei ollut, alamäkiluistelurata ei ollut käytössä, lohilampi puutui, kunta ei toteuttanut karavaanarialuetta eikä melontakeskusta, ravintola, ravintolan keittiö ja ravintolan ja keittiön kalusteet sekä wc-tilat olivat ala-arvoisessa kunnossa ja nykykäyttöön soveltumattomia.

Vaikka kunnan vastuulla olevat rinnealueen toimintaedellytykset eivät ole kantajan mielestä täyttyneet, kantaja ei halua irtisanoa vuokrasopimusta, vaan vaatia kuntaa vastaamaan siitä menetyksestä, mikä on aiheutunut kunnan sopimusrikkomuksesta sekä kunnan laiminlyönnistä noudattaa sopimusta ja sopimuksen yhdessä sovittua tarkoitusta.

Kantaja pitää ensisijaisena asian sovittelua ja suostuu siihen.


Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät