1.4 C
Alajärvi
maanantai 26.2.2024
MAINOS

Etelä-Pohjanmaan liitto tavoittelee sekä liikenteen palveluiden että liikenneinfran parantamista

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee ensimmäistä 12-vuotista valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Siihen liittyen Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut kannanoton, jolla halutaan saattaa suunnitelmaa valmistelevien tahojen tietoon maakunnan erityispiirteet ja maakunnan liikennejärjestelmään liittyvät akuuteimmat kehittämistarpeet ja -kohteet.

MAINOS

Toimintaympäristön osalta kannanotossa nostetaan esiin, että Etelä-Pohjanmaan asutus on monista muista Suomen maakunnista poikkeavasti nauhamaisesti levittäytynyt koko maakunnan alueelle. Yrityksiä ja asutusta sijaitsee tasaisesti maakunnan alueella.

Kaupunkimaista asutusta on vähän, eikä sekään kovin tiivistä. Liikenne on pääteilläkin sekaliikennettä: henkilöautoja, raskasta liikennettä, mopoautoja sekä maa- ja metsätalouden hidasta liikennettä. Väestö ikääntyy, joten oman auton käyttö vähenee ja liikenteen palveluiden tarve kasvaa.

Liikenteen palveluiden kannalta erityisen tärkeänä nähdään uusien liikkumismuotojen kehittäminen etenkin sosiaalisesta näkökulmasta.

− Liikenteen palveluiden kehittäminen ja tukeminen ei voi kaatua kuntien hartioille. Markkinaehtoisesti palveluita tulee hitaasti tai ei ollenkaan, suunnittelujohtaja Antti Saartenoja huomauttaa.

Erittäin tärkeää on turvata maakunnan yhteydet muualle Suomeen, satamiin ja lentokentille. Kannanotossa korostetaan kestävien liikkumismuotojen, etenkin raideliikenteen ja pääradan, kehittämistä.

Tärkeää on myös tieliikenteen pullonkaulojen poistaminen. Tavaralogistiikka nojaa tieverkkoon ja teollisuuden tuotteet kulkevat jatkossakin suurelta osin kumipyörillä, joten pääväylien, eli valtateiden 19, 3, 18 ja 16, on oltava kunnossa ja liikenteen sujuvaa.

− Ei saa myöskään unohtaa sitä, että esimerkiksi elintarvikeketjun alkupää sijaitsee usein alempiasteisen tieverkon varrella, minkä vuoksi teiden kunnossapitoon tulee panostaa, sanoo Saartenoja.

12-vuotisen valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tullaan esittämään liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristöä koskeva analyysi, suunnitelman yhteiskunnalliset päämäärät ja liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät