0.8 C
Alajärvi
perjantai 23.2.2024
MAINOS

Jokamiehenoikeudet mahdollistavat luonnosta nauttimisen

Suomen perinteiset jokamiehenoikeudet tarjoavat meille upeat mahdollisuudet liikkua ja virkistäytyä luonnossa riippumatta siitä, kuka on alueen omistaja tai haltija. Luonnosta nauttiminen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa on ilmaista eikä edellytä maanomistajan lupaa tai suostumusta.
Luonnossa liikkujan on kuitenkin muistettava vastuullisuus: jokamiehenoikeutta käyttämällä ei saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä toisille tai ympäristölle.

Jokamiehenoikeuksien perusta on Suomen lainsäädännössä ja useassa eri laissa, jotka antavat, ohjaavat ja rajoittavat jokamiehenoikeuksia. Jokamiehenoikeuksien nojalla vesistössä saa esimerkiksi uida ja veneillä aiheuttamatta tarpeetonta vahinkoa, haittaa tai häiriötä. Lisäksi luonnossa on sallittua liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla tai erityiseen käyttöön otetuilla alueilla, kuten viljelyksessä olevilla pelloilla tai istutuksilla. Tilapäisesti voi oleskella ja yöpyä siellä, missä liikkuminen on muutoinkin sallittua.

MAINOS

Myös luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia voi kerätä omaan käyttöön ja myytäväksi. Maanomistajalla ei ole omistusoikeutta näihin.
– Jokamiehenoikeuksia käyttäessään jokaisen on tärkeää muistaa toimia vastuullisesti. Vaikka jokamiehenoikeudet ovat laajat, Suomen lainsäädäntö suojaa esimerkiksi jokaisen kotirauhaa. Tämän vuoksi on hyvä huomata, että teltta tulee pystyttää riittävän kauas asuinrakennuksista ja että marjoja ei ole sallittua kerätä kenenkään pihapiiristä, kertoo yhdyskunnat ja luonto -yksikön lakimies Maria Hakala Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Roskat mukaan reppuun

Jokamiehenoikeuksien käyttäminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa tai häiriötä toisille tai ympäristölle. Puiden vahingoittaminen ja kaataminen sekä rauhoitettujen eläinlajien tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla, on kiellettyä. Pesimäaikaan kaikki lintulajit ovat rauhoitettuja.
– Nyt koronaviruspandemian aikaan ja muutoinkin kesällä meitä luonnossa liikkujia on todella paljon. Jokamiehenoikeuksien sisältö ja rajoitukset on siten syytä selvittää ja ottaa ne huomioon luonnossa liikkuessaan. Esimerkiksi roskia ei saa jättää luontoon. Myös kalastusluvan tarpeellisuus kannattaa tarkistaa, vaikka onkiminen ja pilkkiminen onkin jokamiehenoikeutena sallittua, toteaa Hakala.

Myös tulen käsitteleminen vaatii huolellisuutta ja riittävää varovaisuutta. Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää esimerkiksi Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana eikä avotulta
saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Lisätietoja rajoituksista saa pelastuslaitokselta.

Selvitä mahdolliset rajoitukset

Luonnonsuojelulaki mahdollistaa liikkumisen rajoittamisen luonnonsuojelualueilla. Rajoituksissa on eroja riippuen luonnonsuojelualueen tyypistä. Esimerkiksi kansallispuistossa voidaan joko alueen perustamispäätöksen rauhoitusmääräyksissä tai aluetta koskevaan järjestyssääntöön otettavalla määräyksellä kieltää tai rajoittaa liikkumista, leiriytymistä, maihinnousua sekä veneen, laivan tai muun kulkuneuvon pitämistä. Liikkumis- ja maihinnousukielto tai -rajoitus edellyttää, että alueen eläimistön tai kasvillisuuden säilyminen vaatii sellaista. Mahdollisista liikkumista koskevista rajoituksista kannattaa ottaa selvää etukäteen.
– Kansallispuistot ovat olleet viime aikoina erityisen suosittuja ulkoilijoiden keskuudessa. Jokamiehenoikeudet eivät ole sellaisenaan voimassa luonnonsuojelualueilla, kuten kansallispuistoissa.
Kansallispuistossa saa yleensä liikkua vapaasti omin lihasvoimin, mutta rajoitukset ovat mahdollisia. Onkiminen, pilkkiminen sekä marjojen ja hyötysienten poimiminen on sallittua, Hakala jatkaa.

Jokamiehenoikeudet lyhyesti

Saat: liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä olevat pellot ja istutukset); oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua (esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista); poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia; onkia ja pilkkiä sekä kulkea vesistössä ja jäällä.

Et saa: aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle; häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä; kaataa tai vahingoittaa puita; ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta; häiritä kotirauhaa; roskata; ajaa moottoriajoneuvolla maastossa maalla ilman maanomistajan lupaa tai kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät