2.6 C
Alajärvi
torstai 25.4.2024
MAINOS

Kyyjärvi kysyy mahdollista liitossuuntaa

Kyyjärvellä tehdään parhaillaan kuntajakoselvitystä. Siinä tarkastellaan kunnan liittämistä Alajärveen, Karstulaan, Perhoon tai Saarijärveen. Mahdollinen kuntaliitos toteutuisi vuoden 2022 alussa. Nyt kuntalaisille tarjoutuu mahdollisuus ilmaista asiasta oma mielipiteensä mahdollisesta liitossuunnasta. Torstaina ilmestyvän Torstai-lehden välissä jokaiseen kyyjärveläistalouteen tulee erillinen kyselystä kertova tiedote. Oman kantansa voi kertoa myös sähköpostitse suoraan erityisenä kuntajakoselvittäjänä toimivalle Eero Laesterälle.

Kuntalaismielipiteitä kerätään heinäkuun loppuun saakka. Kyselyn avulla halutaan selvittää Kyyjärven asukkaiden näkemys mahdollisesta liitossuunnasta. Kunnanjohtaja Tiina Pelkonen kertoo, että kuntalaisten esittämät mielipiteet huomioidaan mahdollisen kuntajakoselvityskumppanin valinnassa.
– Kyselystä toivotaan kuntajakoselvittäjänä toimivalle Eero Laesterälle sekä päätöksentekijöille taustatietoa siitä, mikä on kuntalaisten tahtotila.
Kyselystä kertova tiedote löytyy myös kunnan kotisivulta tai Nopola Newsin verkkosivulta.

MAINOS

Maakuntien rajalla

Kyyjärvellä oli maaliskuun lopussa 1 309 asukasta. Kunta sijaitsee kolmen maakunnan – Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan – rajalla ja kahden valtatien risteyksessä. Kyyjärveläiset ovat tottuneet vuosien saatossa asioimaan luontevasti kolmen eri maakunnan kanssa.

Kyselyssä Kyyjärven asukkailla on mahdollisuus kertoa vapaamuotoisesti, mihin suuntaan Kyyjärven kunta tulisi liittää. Kyselyn yhteydessä kysytään vastaajan nimeä, asuinkylää ja perusteluja liitossuunnalle. Lomakkeet palautetaan heinäkuun viimeiseen päivään mennessä sähköpostitse Eero Laesterälle. Lomakkeen voi palauttaa myös Kyyjärven kunnan postilaatikkoon, jos vastaaja ei halua tai voi käyttää sähköpostia.

Kunnanjohtaja Tiina Pelkonen uskoo, että Kyyjärvestä tulisi vahva ”metropoli” mahdolliselle liitoskunnalle tai -kaupungille. Työpaikkoja on enemmän kuin kunnassa työlisiä. Kunnan valtteja ovat huippusijainnin lisäksi koko kunnan kattava valokuituverkko, voimissaan oleva naapuriapu ja yhdessä tekemisen meininki. Kunnassa on uusi päiväkoti ja yhtenäiskoulu. Harrastusmahdollisuuksia löytyy niin ulkona kuin sisätiloissakin ja aktiiviset yhdistykset ja seurat järjestävät kuntalaisille monenlaista mielekästä toimintaa.

Kriisikuntakriteerit täyttyivät

Kyyjärven kuntaliitoksen valmistelu perustuu kunnan heikkoon taloudelliseen tilaan. Kyyjärvi oli valtionvarainministeriön määräämässä arviointimenettelyssä. Kriisikunnan kriteerin raja-arvot ylittyivät konsernitaseeseen kertyneen alijäämän osalta. Kunnalla täyttyivät neljästä muusta kriisikuntakriteeristä kolme: konsernin lainakanta, kunnan tuloveroprosentti ja konsernin suhteellinen velkaantuneisuusaste. Arviointiryhmä esitti kyyjärveläisten palveluiden turvaamista kuntaliitoksella.

Kuntaliitoksesta päättävät joko kunnat tai valtioneuvosto. Liitospäätös voi perustua vapaaehtoisuuteen, jolloin kuntien valtuustot hyväksyvät kuntajakoselvittäjän esityksen. Valtioneuvosto voi myös päättää liitoksesta kuntien tahdon vastaisesti.
Kuntajakoselvityksen myöhemmässä vaiheessa liitoskunnissa järjestetään kuntalaiskuulemistilaisuuksia.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät