-6.6 C
Alajärvi
perjantai 01.12.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

Kerttuanjärven säännöstelyn muutos- ja kunnostussuunnitelma on valmistunut

Evijärvellä sijaitsevan Kerttuanjärven säännöstelyn muutos- ja kunnostussuunnitelma on valmistunut.

Suunnitelman laati Sitowise Oy ja siinä tarkastellaan Kerttuanjärven nykytilaa, järven sisäistä ja ulkoista kuormitusta, mahdollisen säännöstelyn muutoksen vaikutusta, nykyisen säännöstelypadon korvaamista pohjapadolla sekä kunnostustoimenpiteitä järven tilan parantamiseksi.

MAINOS

Kerttuanjärven rannanomistajille ja vettymisalueella oleville pellon omistajille lähetetään elokuun aikana kirje, jossa kysytään suostumusta säännöstelyn muutokselle. Jos suostumuksia saadaan riittävästi, niin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus jättää asiaa koskevan lupahakemuksen aluehallintovirastolle.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Evijärven kunta tekivät vuonna 2018 Kerttuanjärven rannanomistajille kyselyn Kerttuanjärven sopivasta vedenpinnan tasosta. Kyselyyn vastanneista runsaat 80 prosenttia halusi säilyttää järven keskivedenpinnan korkeuden aikaisempien vuosien tasolla eli noin 5-10 senttiä nykyisen säännöstelyluvan mukaista tavoitetta ylempänä.

Pitkään vallinneen järven keskivedenpinnan korkeuden säilyttäminen edellyttäisi Kerttuanjärven säännöstelyluvassa määritellyn ala- ja ylärajan nostamista kymmenellä senttimetrillä.

Valmistunut suunnitelma on osa Kerttuanjärven suunnittelutoimikunnan tekemää selvitystyötä. Suunnittelutoimikunta perustettiin vuonna 2018 ja se koostuu ranta-asukkaista, mökkiläisistä, Evijärven kunnan ja ELY-keskuksen edustajista.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät