Hallinto-oikeus ei tutki Elämyskeskuksen oikaisuvaatimusta vuokrasopimuksen irtisanomisesta

Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnanhallitus on 18.5. päättänyt irtisanoa Erämaan Elämyskeskus Oy:n ja Soinin kunnan välillä 29.10.2019 allekirjoitetun vuokrasopimuksen Vuorenmaan rinnealueesta ja toiminnoista päättymään kolmen kuukauden kuluttua irtisanomista lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Erämaan Elämyskeskus Oy on tehnyt kunnanhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka Soinin kunnanhallitus on päätöksellä 9.6.2020 hylännyt. (juttu jatkuu alempana)

MAINOS

Erämaan Elämyskeskus Oy on sittemmin vaatinut hallinto-oikeudessa päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanon kieltämistä. Lisäksi yhtiö on vaatinut, että Soinin kunta velvoitetaan korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut ja muut asiassa aiheutuneet kulut laillisine korkoineen.

Hallinto-oikeus on päättänyt, että se ei tutki valitusta. Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen ja Erämaan Elämyskeskus Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Hallinto-oikeus perustelee päätöstään seuraavasti.

Kunnan viranomaisen, tässä tapauksessa kunnanhallituksen, päätökseen haetaan kuntalain mukaisesti muutosta hallinto-oikeudelle tehtävällä kunnallisvalituksella. Päätöksestä voi valittaa kuntalaissa säädetyillä perusteilla.

Hallintolainkäytön järjestyksessä tutkitaan ja ratkaistaan vain julkisoikeudellista oikeussuhdetta koskevat asiat. Soinin kunnan ja Erämaan Elämyskeskus Oy:n välisen vuokrasopimuksen purkamista/irtisanomista koskeva asia on yksityisoikeudellinen eikä sitä voida tutkia ja ratkaista hallintolainkäytön järjestyksessä hallinto-oikeudessa.

Näin ollen ja kun muutoksenhakija ei ole valituksessaan esittänyt kuntalain 135 §:n 2 momentissa säädettyä valitusperustetta, joka voisi tulla kunnallisvalituksena tutkittavaksi, valitus jätetään tutkimatta.

Täytäntöönpanon keskeyttämiselle ei ole hallinto-oikeuden mukaan ilmennyt aihetta. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan.

Kun otetaan huomioon asiassa annettu ratkaisu, ei ole kohtuutonta, että yhtiö joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan.

Tuula Jokiaho

MAINOS
Edellinen artikkeliSponsorit lahjoittivat Järvi-Pohjanmaan Ratsastajille uniikit heijastinliivit
Seuraava artikkeliAlajärven 4H-yhdistyksen kerhotoiminta alkaa