-0.1 C
Alajärvi
tiistai 27.2.2024
MAINOS

YT-neuvottelut päätökseen Alajärvellä – lomautuksia ja jopa irtisanomisia tulossa

Alajärven kaupunki on käynyt viranhaltijoita ja työntekijöitä edustavien järjestöjen kanssa YT-neuvotteluita lain edellyttämän kuuden viikon ajan.

Neuvotteluissa on käsitelty niiden toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja, joita Alajärven kaupungin taloudellinen tilanne ja koronaepidemiasta aiheutuvat taloudelliset haasteet edellyttävät.

MAINOS

YT-neuvotteluesityksessä on todettu, että vuoden 2020 osalta keinona on henkilöstön lomauttaminen loppuvuoden aikana enintään 90 päiväksi.

Tällä tavoitellaan koko vuoden 2020 osalta, ottaen huomioon jo alkuvuonna tehdyt toimenpiteet, noin 600000 euron säästöä. Loppuvuoden 2020 toimenpiteet tulevat kohdistumaan enintään sataan henkilöön.

Vuosien 2021–2022 osalta keinoina säästöjen saamiseksi on henkilöstön osaaikaistaminen, lomauttaminen tai irtisanominen sekä kaupungin hallinnon, organisaation ja toimintatapojen muuttaminen ja näihin liittyvät toimen- tai viranhaltijan tehtävien muuttaminen tai lakkauttaminen.

Ensisijaisesti tarvittavat muutokset ja vähennykset pyritään tekemään eläköitymisen tms. vapaaehtoisjärjestelyiden kautta sekä määräaikaisuuksien päättämisen kautta.

Vuosien 2021–2022 toimenpiteet kohdistuvat kaupungin koko henkilöstöön ja niillä tavoitellaan pysyvää yhteensä noin 1,5 miljoonan euron henkilöstökulujen vähentymistä. Vuosien 2021–2022 toimeenpantavat toimenpiteet tulevat kohdistumaan enintään 50 henkilöön.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivusen mukaan näillä toimenpiteillä pyritään saamaan kaupungin talous tasapainoisempaan suuntaan ja vastaamaan keväällä alkaneen koronaepidemian tuomiin ylimääräisiin kustannuksiin.

Vuosien 2021–2022 aikana toteuttavien säästötoimien valmistelu jatkuu ensin kunkin hallintokunnan esityksillä ensi vuoden talousarvioksi, jotka käsitellään asianomaisissa lautakunnissa.

Lautakuntien esitykset viedään kaupunginhallitukseen, joka tekee oman esityksensä kokonaisuudesta kaupunginvaltuustolle. Valtuusto päättää viimeistään joulukuussa ensi vuoden talousarviosta ja sen kautta toteutettavista säästötoimista.

Päätösten täytäntöönpano aloitetaan vuoden 2021 aikana ja saatetaan loppuun vuoden 2022 aikana.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät