-6.7 C
Alajärvi
perjantai 01.12.2023
MAINOS
MAINOS
MAINOS

SeAMK tekee sidosryhmille kyselyn energiahuollon lähitulevaisuudesta

Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tarkoittaa merkittäviä muutoksia nykyiselle energiantuotannolle, kun esimerkiksi energiaturpeen käyttöä ja turpeen poltosta syntyviä päästöjä halutaan vähentää.

Etelä-Pohjanmaa on maailman tärkeimpiä energiaturvealueita ja turvetta tuotetaan lähes jokaisessa eteläpohjalaisessa kunnassa. Siirtyminen vähähiilisiin energiantuotantomuotoihin on herättänyt paljon ristiriitaisia ajatuksia energiahuollossa.

MAINOS

– Nyt on iso kysymys, miten energiaturve tullaan korvaamaan nykyisessä polttoainevalikoimassa. Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on tehnyt jo keväästä lähtien kyselytutkimusta energiaturveyrittäjille siitä, miten he näkevät nykyisen tilanteen.

– Nyt tarkoitus on tehdä kyselyä myös muille energiahuollon sidosryhmille, kuten voimalaitosten edustajille toteaa projektipäällikkö, FT Kari Laasasenaho.

Kyselyllä selvitetään energiahuollon sidosryhmien näkemyksiä energiantuotannon tulevaisuudesta ja siitä, miten he näkevät Suomen tavoitteet olla hiilineutraali v. 2035.

Kyselyn tulosten perusteella laaditaan Etelä-Pohjanmaan energiahuollon tiekarttaa vuodelle 2030 ja laaditaan suosituksia alueellisille energiahuollon sidosryhmille siitä, kuinka muutoksiin tulisi varautua oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.

Kyselyn toteuttaa Seinäjoen ammattikorkeakoulu yhteistyössä Vaasan yliopiston kanssa, ja se on osa hanketta ”Hajautetun energiantuotannon hybridiratkaisut Etelä-Pohjanmaan maaseudulla – HYBE”.

Hanketta ja kyselyä ovat tukeneet EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelma, MTK Säätiö, Töysän Säästöpankkisäätiö ja EPV Energia Oy. Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen JTF:n eli oikeudenmukaisen siirtymän rahaston käyttösuunnitelman valmistelutyössä.

– Siirtymällä pois energiaturpeen käytöstä on paitsi iso merkitys yrittäjäkenttään niin myös merkittäviä kerrannais- ja seurausvaikutuksia koko talousalueelle, toteaa MMM Juha Tiainen.

– Nyt olisi erittäin tärkeää, että sähköpostissa kyselyn saavat Etelä-Pohjanmaan energia-alan sidosryhmäläiset vastaavat kyselyyn ja jakavat asiasta oman näkemyksensä. Kyselyn avulla tuomme esille sidosryhmien ääntä, jolla vahvistamme oikeudenmukaista siirtymää ja vuorovaikutusta, MMT Risto Lauhanen kannustaa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät