1 C
Alajärvi
maanantai 26.2.2024
MAINOS

Valtuustolla vahva tahto palvelujen säilyttämiseen Alajärvellä

Alajärven kaupunginvaltuuston nelituntiseksi venähtänyt kokous maanantai-iltana lähetti vahvan viestin siitä, että valtuutetut haluavat turvata palvelut koko kunnan alueella.

Ennalta suurinta mielenkiintoa herättänyt, peräti liki viiden miljoonan yhteissummaan nouseva talouden tasapainottamisohjelma sai monin paikoin kylmää kyytiä, sillä valtuutetut eivät halunneet nähdä sen enempää Peukaloisen yksikön lakkauttamista Paalijärvellä kuin tehostetun palveluasumisen paikkojen määrän nopeaa vähentämistäkään.

MAINOS

Tasapainottamistoimenpiteiden käsittely aloitettiin kaupunginjohtaja Vesa Koivusen alustuksella. Koivusen mukaan kyseessä on pitkään ja laajasti valmisteltu prosessi. Jos mitään ei tehdä, on Alajärven kaupungin taseessa oleva ylijäämä syöty jo 2022.

Peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas selvitti alustuksessaan tehostetun palvelun paikkatavoitetta valtakunnallisilla suosituksilla, joista alueella käyttöön ei ole otettu tiukinta linjaa.

Keskustelu säästöpaketista oli laaja ja polveileva. Esityksiä käsiteltiin niiltä osin, jotka vaativat valtuuston päätöksiä.

Kaupunginhallitus -otsikon alla Keskustan valtuustoryhmän esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja talous- ja henkilöstöhallinnon, asianhallinnan ja toimistopalvelujen keskittämisen valmistelu aloitetaan heti ja se toteutetaan 2021-22, eikä vasta 2022 kuten suunniteltu.

Hyväksyttiin keskusteluitta yleinen henkilöstösäästötavoite.

Työllistämistoiminnan siirto keskushallinnosta sosiaalitoimen alle hyväksyttiin kriittisin keskusteluin.

Valtuutettu Sari Palmu (Kesk) painotti että työllisyystoimet ovat tärkeitä koska sakkomaksut on saatava aisoihin. Hän peräänkuulutti hallintokuntien velvollisuutta ottaa pitkäaikaistyöttömiä työpaikoille!

Raimo Vistbacka (Sin) oli samalla kannalla Palmun kanssa ja Tuomo Paavola (Kok) kysyi, siirtyvätkö resurssit tehtävien mukana ennestäänkin ylityöllisetylle sosiaalipuolelle? Myös Terho Mäkelä (Kesk) ja Olli Ketola (Vas.) kantoivat asiasta huolta.

Viestintäkoordinaatorin tehtävän päättyminen vuoden lopussa hyväksyttiin. Kuntien välisessä yhteistyössä hyväksyttiin elinkeinoyhteistyön uudelleenarviointi, joka onkin jo käynnissä.

Sivistyslautakunnan osalta Peukaloisen yksikön lakkauttaminen ja lasten siirtäminen keskustan tai Koulumäen päiväkotiin sai valtuustossa täystyrmäyksen. Esitys poistettiin listalta kokonaan.

Aloitteen tähän ehätti tekemään Keskustan valtuustoryhmä Jarmo Hännisen toimesta ja häntä ensimmäisenä kannattivat Ketola ja Aino Kanervikkoaho-Kataja (KD). Jukka Joensuu (Kok) ilmoitti että myös Kokoomuksen valtuustoryhmä on kokonaisuudessaan aloitteen takana.

Ylikylän koulun lakauttaminen 2021 hyväksyttiin.

Liikuntapuolella hyväksyttiin liikunnan ja vapaan sivistyksen uusi organisointi. Tavoitteena on yksi yhteinen johto, poikkihallinnollinen yhteistyö sekä kansalaisopiston käyttö mm. liikunnan ohjauksessa.
Hyväksyttiin myös liikuntapaikkojen hoito yhteen paikkaan.

Vapaan sivistyksen osuudessa hyväksyttiin kansalaisopiston roolin vahvistaminen ja monipuolistaminen.
Teknisessä toimessa koulukeskuksen keittiön laajentaminen palautettiin esityksen mukaisesti uudelleen valmisteluun. Ruoka- ja puhtauspalvelujen yhtiöittämisestä annettiin linjaus asian selvittämisestä.

Perusturvan osalta hyväksyttiin hallintopalveluiden henkilöstöresurssin kokonaisvaltainen tarkastelu.

Tehostetun palveluasumisen tulevaisuus uuteen valmisteluun

Ikäihmisten asumispalveluiden palvelurakennemuutos, joka olisi Alajärvellä tarkoittanut nykyisen 146 paikan vähentämistä 44 paikalla, 102 paikkaan, lähetettiin uuteen valmisteluun yksimielisesti, tiukoilla saatesanoilla höystettynä.

Toteutuessaan esitys olisi tarkoittanut mm. Lehtimäellä sijaitsevan Wilhelmiinan tehostetun palveluasumisen päättymisen vuoteen 2023 mennessä.

Esityksen uudelleen valmistelusta teki Jarmo Hänninen Keskustan valtuustoryhmän puolesta. Jukka Pekka Matintupa (SDP) kannatti esitystä ja painotti sitä, että kotihoidon tulee ehtiä kehittyä samassa tahdissa, kuin tehostettua palveluasumista vähennetään.

Pentti Joensuu (Kok) muistutti paikkakunnan ikärakenteesta ja siitä, että jo nyt paveluihin on jonoja. Hän painotti, että Wilhelmiinan lakkauttamista ei saa esittää jatkossa, vaan se on poistettava säästölistoilta.

Jukka Joensuu vaati niin ikään alueellisuuden huomioimista hoivapalveluiden tarjonnassa todeten valtuustoryhmänsä puhuvan aina pienten yksityisten palveluntarjoajien sekä rinnalla olevan julkisen sektorin puolesta.

Aino Kanervikkoaho-Kataja huomautti, että henki Alajärvellä on ollut se, että valtakunnallisiin suosituksiin ei pyritä, onhan maa erilainen eri puolilta. Olli Ketola sanoi että Lehtimäellä palveluja on järkevää säilyttää ihan taloudellisestikin ajatellen.

Terho Mäkelä toi keskusteluun sen näkökulman, onko valtuuston ylipäätään mahdollista päättää, kuinka monelle henkilölle tarjotaan lakisääteistä palvelua? Päätetäänkö seuraavaksi, miten moni pääsee lääkäriin tai erikoissairaanhoitoon?

Turo Kalliomaa (Sin) näki ettei hoivapaikkojen vähentämistavoitteessa ole mitään realismia, Vastaavalla linjalla olivat myös mm. Raimo Vistbacka, Sari Palmu, Jaakko Aho (Kesk) ja Kauko Ukonmäki (Kesk).

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kohdalta hyväksyttiin linjaus, jonka mukaan koordinointivastuu on perusturvassa. Jäsenkuntien edellytetään varamaan omiin yksiköhin kuntouttavan työtoiminnan paikkoja, jotta sakkomaksuja ei kerry sen takia, ettei työttömille löydy paikkoja.

Kehitysvammaisten toimintakeskusten yhdistäminen ei saanut valtuustoa innostumaan hyödystä suhteessa kaavailtuun 20000 euron säästöön.

Kauko Ukonmäki esitti että esitys vedetään listalta kokonaan pois ja Lehtimäen toimintakeskus jatkaa nykyisellä tavalla vanhalla kunnantalolla. Esitys vedettiin pois listalta yksimielisesti.

Asumispalveluiden kokonaisvaltainen palvelurakenteen tarkastelu, ja kustannustehottomien yksiköiden toiminnan uudelleenjärjesteleminen tai lakkauttaminen hyväksyttiin.

Kaikille yhteisissä asioissa hyvksyttiin sen selvittäminen, myös kolmannen sektorin toimijat huomioiden, mitä asioita kannattaa tehdä omana ja mitä ostopalveluna.

Avustusten määrän vähentäminen 5000 eurolla hyväksyttiin.

Veroista puheita

Valtuutettujen puhehalut eivät vähentyneet säästölistan läpikäynnin myötä, vaan kiinteistö- ja tuloveroprosentin määräämisestä saatiin aikaiseksi vielä pitkät keskustelut.

Kiinteistöveron määräksi oli kaupunginhallitus esittänyt vakituisten asuntojen prosentin pitämista ennallaan 0,5 prosentissa ja muiden asuinrakennusten prosentin korotusta lukuun 1,5.

Kaupunginjohtaja Vesa Koivunen vetosi valtuutettuihin ennen päätöstä, että nämä miettisivät verotusta nyt uudelleen, kun juuri käsitellystä säästöpaketista iso osa jäi toteutumatta.

Pyyntöä ei noteerattu, sillä kiinteistöverot hyväksyttiin esitetyllä tavalla.

Tuloveroprosentista keskusteltiin pitkään ja siitä päästiin myös äänestämään. Tuloveroprosentti on ollut 21,75 ja hallituksen pohjaesitys oli pitää se ennallaan.

Keskustelussa Jukka Joensuu kannati tätä näkökulmaa nähden veroprosentin noston vääräksi signaaliksi tässä tilanteessa, mutta Kuisma Kujala (Kesk) esitti nostoa tasan 22 prosenttiin.

Lukuisten puheenvuorojen jälkeen puolesta ja vastaan asiasta äänestettiin. Hallituksen esitys voitti äänin 18-16, joten tuloveroprosentti on myös ensi vuonna 21,75.

Veronkorotuksen puolesta äänestivät Jaakko Aho, Risto Ala-Mattinen (Kesk), Juha Hauta-aho (Kesk), Jarmo Hänninen, Turo Kalliomaa, Aino Kanervikkoaho-Kataja, Olli Ketola, Kuisma Kujala, Jukka Pekka Matintupa, Terho Mäkelä, Martti Mäkitalo (Kesk), Keijo Pesu (Kesk), Esko Rintamäki (Kesk), Markku Tiistola (KD), Kauko Ukonmäki ja Antti Joensuu (Kesk.).

Muina asioina kokouksessa annettiin lupa Alajärven Ankkurit ry:n lainan siirtämiseen Alajärven Ankkuritpesis ry:lle 1.11. lukien edellytyksellä, että takausvastuu Alajärven Ankkurit ry:n lainasta päättyy 31.10. Lisäksi kaupunki antaa Alajärven Ankkuritpesis ry:lle omavelkaisen takauksen viideksi vuodeksi 1.11. lukien Alajärven Ankkuritpesis ry:lle siirtyneelle lainalle, jonka pääoma on 25780 euroa.

Merkittiin tiedoksi kaupungin tulosraportti 1.1.- 31.7. Sen mukaan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen arvioidaan muodostuvan 457568 euroa alijäämäiseksi.

Merkittiin tiedoksi, että nuorisovaltuuston edustajana kaupunginvaltuuston kokouksissa toimii varapuheenjohtaja Fanny Yliaho.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät