14.3 C
Alajärvi
sunnuntai 19.5.2024
MAINOS

Wilhelmiinan säilyttämiseen puolesta koottiin adressi perusturvalautakunnalle

Perusturvajohtaja Tanja Penninkangas sai keskiviikkona vastaanottaa edelleen perusturvalautakunnalle toimitettavaksi adressin, joka oli koottu nopealla aikataululla Lehtimäellä sijaitsevan, tehostetun palveluasumisen yksikkö Wilhelmiinaan säilyttämisen puolesta.

Nettiadressin allekirjoitti kaikkiaan 717 henkilöä ja Lehtimäen Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallituksen aloittamaan lista-allekirjoitukseen nimensä laittoi 390 henkilöä, eli yhteensä adressit keräsivät 1107 allekirjoitusta.

MAINOS

Adressissa vedotaan, että Wilhelmiinaan kohdennettu lopettamispäätös ja sen valmistelu keskeytetään välittömästi.

Adressin luovuttivat Lehtimäen Vanhustenkotiyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Helinä Mesiäislehto-Soukka, vammaisjaoston puheenjohtaja Sisko Halonen sekä vanhusneuvoston jäsen Jorma Hauta-aho.

Adressin luovutuksen yhteydessä käytiin hyvähenkinen keskustelu, jossa tuotiin esille miten tärkeä Wilhelmiina on lehtimäkeläisille. Nytkin Vimpelissä odottaa vanhuksia pääsyä lähelle omaisiaan.

Tanja Penninkangas totesi, että valtuusto on palauttanut ikäihmisten palvelurakenteen uudistamisen uudelleen valmisteluun. Wilhelmiinan nopeaa lopettamista ei ole nyt suunnitteilla, vaan palvelurakennetta tarkastellaan uudelleen.

Vetoomuksen perusteluina esitettiinkin mm. sitä, että ikäihmisten itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa – vanhuksella tulee olla oikeus päättää missä ja miten elämänsä viimeiset vuodet viettää.

Lehtimäen asukkaiden ikärakenne poikkeaa selvästi taajamissa asuvien ihmisten keskiverto ikärakenteesta. Esim. suurin osa nyt Vanhustenkotiyhdistys ry:n, Hopeahovin asukkaista on lähempänä yhdeksääkymmentä kuin kahdeksaakymmentä.

Moni heistä jo nyt kuvailee siirtymistään Wilhelmiinaan voimien vähetessä. Suuret ikäluokat ovat vähin erin lähestymässä vaihetta, jolloin vanhuspalveluja tarvitaan enenevästi.

Tehostetun palveluasumisen tarve Lehtimäellä ei vähene vielä vuosikymmeniin, huolimatta siitä, että asukasluku laskee nuorempien muuttaessa taajamiin ja kaupunkeihin.

Lehtimäen Vanhustenkotiyhdistys ry:n Hopeahovin vuokra-asuntoihin muutetaan syrjäkyliltä erityisesti lähemmäksi palveluja.

Moni muuttaa Wilhelmiinan läheisyyteen myös perusteluinaan mahdollisuus päivittäiseen tapaamiseen puolisonsa asuessa Wilhelmiinassa. He osallistuvat myös aktiivisesti läheisensä hoitoon ja hoivaan, esim. syöttämällä ja virikkeitä tarjoamalla.

Ihmisille on tärkeää päästä kohtaamaan puolisonsa, läheisensä ja sukulaisensa niin usein kuin se on mahdollista. Nyt tämä mahdollisuus on vaarana jäädä toteutumatta, koska ikääntyneillä on harvoin enää mahdollisuus ajaa autoa. On syytä ottaa huomioon myös puuttuvat liikenneyhteydet taajamaan.

Lehtimäellä aktiivinen vapaaehtoistoiminta korostuu. Taustalla on kaikkien lehtimäkeläisten mielikuviin vieläkin esiin nouseva 1970-luvulla tehty ratkaisu Hopeahovin rakentamista. Vuokra-asuntoja hoidetaan edelleen monin eri tavoin ja suurelta osin vapaaehtoisvoimin.

Lehtimäen vapaaehtoiset järjestävät myös viriketuokioita säännöllisesti kaikissa asumispalveluyksiköissä, Hopeahovilla viikoittain. Tämä on erinomainen esimerkki myös tulevan SoTe-ratkaisun esittämästä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnasta.

Adressissa painotetaan, että tehostettua palveluasumista ei saa vähentää eikä lopettaa, ellei kotihoidon palvelut kehity riittävästi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki se tehostettu palveluasumiseen liittyvä hoiva ja hoito mitä nyt siellä tarjotaan, kyetään tuomaan aidosti ikääntyvien koteihin.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät