-3.4 C
Alajärvi
maanantai 22.4.2024
MAINOS

Digitaalisuus hyödyksi parempana palveluna kotihoidon pilotissa

Jo vuosia on julkiseen keskusteluun noussut esimerkkejä, miten teknologia voi mahdollistaa ikäihmisille laadukkaan elämän kotioloissa myöhäisempinä elinvuosina. Tätä edistääkseen Kuusiolinna Terveys Oy aloitti hoivateknologian pilotoinnin Alavuden kotihoidon asiakkaiden kanssa toukokuun alussa.

Suvanto Caren järjestelmiä hyödyntävä kokeilu kestää kahdeksan kuukautta. Tarkoitus on tukea kotihoidon työtä ja asiakkaiden turvallista kotona asumista. Kuusiolinna Terveys Oy:n alueen noin 500 kotihoidon asiakkaan joukosta pilottiin on valittu kymmenen asiakasta.

MAINOS

Pilotti on asiakkaille ilmainen ja vapaaehtoinen. Kaikkien kokeiluun osallistuvien asiakkaiden ja heidän omaistensa kanssa on käyty keskustelut henkilökohtaisesti. Vastaava Suvanto Caren järjestelmä on EP:n alueen kotihoidoissa osassa jo käytössä, osassa pilotointi vaiheessa.

– Kokeilu on saanut hyvän vastaanoton. Erityisesti omaiset ovat olleet kiinnostuneita varmistamaan iäkkäiden läheistensä pärjäämisestä kotona uuden turvallisuutta lisäävän teknologian avulla, kertoo palvelujohtaja Kirsi Ylinen Kuusiolinna Terveys Oy:stä.

Kotihoidon työntekijä pääsee järjestelmään missä tahansa mobiilisovelluksen avulla. Myös omaiset pääsevät käyttämään Suvanto Caren mobiilisovellusta ja voivat sitä kautta varmistua omaisensa selviämisestä ja olla yhteydessä kotihoitoon sekä soittaa videopuheluita omaisille.

Teknologiapalvelut on valittu asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelut mahdollistavat esimerkiksi videopuhelut, turvapuhelimen, lääkemuistutuksen etänä sekä etämittaukset muun muassa verenpaineen ja -sokerin osalta.

Lisäksi Suvanto Kotona -järjestelmän sensoripohjaisella turvapalvelulla voidaan havainnoida asiakkaan toimintaa, kuten liikkumista ja vuorokausirytmiä. Sen tuottamat tiedot auttavat turvallisuuden varmistamisessa ja ennakoivan hoivan tilannekuvan rakentamisessa esimerkiksi unihäiriöiden ilmestyessä.

Etähoiva varmistaa turvallista kotona asumista

Ikäihmiset haluavat usein asua tutussa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kun omaisten huoli kasvaa vanhuksen selviämisestä omin voimin arjessaan, vaivaa myös ikäihmisiä huoli omasta terveydestä. Etähoiva parantaa kotona asumisen turvallisuutta ja tuttu ympäristö edistää seniorin muistiterveyttä.

– Suvanto Care haluaa oman innovaationsa turvin olla auttamassa kasvavan vanhusväestömme turvallisen hoidon järjestämisessä. Etähoiva kotihoidossa tekee kotona asumisen mahdolliseksi ja vähentää laitoshoidon palvelutarpeen kasvupaineita, kertoo Suvanto Caren myyntijohtaja Olli Göös.

Tämän ratkaisun ansiosta tilannetieto on reaaliaikaisesti koko hoivaketjulla. Asiakkaan arjen seuranta on kokoaikaista ja hoivan suunnittelua ohjaa aina todellinen tieto. Oikea-aikainen hoiva ja välitön apu voidaan järjestää ongelmatilanteissa. Parhaassa tapauksessa ikäihmisen elämänlaatu kohenee ja sosiaalisuus ja aktiivisuus lisääntyvät.

– Haluamme olla tuomassa uusia ratkaisuja alueemme asukkaiden ja asiakkaidemme hyvinvoinnin varmistamiseksi. Suvanto on hyvä esimerkki siitä, miten palvelua voidaan parantaa etävälineiden avulla järkevästi ja tinkimättä asiakkaiden sosiaalisesta kohtaamisesta.

– Käynnit asiakkaan luona eivät tokikaan poistu, vaan ennemmin kotihoito pystyy kohtaamaan asiakkaan nykyistäkin paremmin, kun tieto muiden asiakkaiden tilanteesta tulee reaaliajassa. Mikäli kokeilu onnistuu, pyrimme ilman muuta laajentamaan ja vakiinnuttamaan sitä alueemme kaikkiin kotihoitoihin, kertoo Kuusiolinna Terveys Oy:n toimitusjohtaja Juha Viitasaari.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät