Jari Salonen vahvoilla Soinin hallintojohtajaksi

Mainos[adrotate banner="3"]

Soinin kunnanhallitus päätti eilisessä kokouksessaan esittää valtuustolle, että hallintojohtajan virkaan valitaan upseeri Jari Salonen.

Päätösesitys muodostuu virkojen yleisten nimitysperusteiden (taito, kyky, ja koeteltu kansalaiskunto) sekä niistä muodostetun kokonaisarvioinnin perustella: opintosuoritukset, työkokemus, hakija tiedot ja taidot sekä sitoutuminen ja haastattelu.

MAINOS

Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja sen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Muissa asioissa kunnanhallitus antoi täyttöluvan teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti vakinaisen vastaavan suurtalouskokin tehtävän täyttöön.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että matkailutoiminnan ja kunnan viestinnän resurssia vahvistetaan noin puolen henkilötyövuoden verran. Nykyisen liikuntasihteerin ja puolikkaan nuorisotyöntekijän sijaan palkattaisiin kaksi henkilöä nimikkeillä vapaa-ajan ohjaaja ja matkailu-/viestintäkoordinaattori.

Tehtävät täytettäisiin syksystä 2021 alkaen määräaikaisina vuoden 2022 loppuun. Tänä aikana nähdään, onko ko. tehtäväkokonaisuus toimiva. Määrärahalisäys olisi vuositasolla n. 25000 euroa. Tämän vuoden talousarvioon esitetään varattavaksi lisää määrärahaa järjestelyjä varten 10000 euroa.

Kunnanhallitus poisti yli 3 vuotta vanhoja saatavia n. 1200 euroa ja lisäksi yrityssaneeraukseen liittyviä saatavia 7350 euroa.

Kunnanhallitus päätti antaa Jelena Jaakkolalle sponsoritukea tuhat euroa.

Aluehallintovirasto on myöntänyt Soinin Suomen malli -hankkeelle valtionavustusta 18000 euroa. Tämä kustannus on 80 prosenttia koko hankkeen kustannuksista. Kunnan omarahoitusosuus on 4500 euroa, joka katetaan olemassa olevilla määrärahoilla.

Hankkeen tarkoituksena on tehostaa soinilaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia myös sivukylillä. Hallitus esittää valtuustolle tarvittavat määrärahajärjestelyt.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle määrärahajärjestelyjä.

Ensinnä valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 -hankkeelle perustettavalle kustannuspaikalle varataan määräraha 40000 euroa ja tuloksi merkitään saatu erityisavustus 32000 euroa.

Lisäksi valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022 -hankkeelle perustettavalle kustannuspaikalle varataan määrärahaa 35000 euroa ja tuloksi merkitään saatu erityisavustus 28000 euroa.

Kunnalta on haettu poikkeamista kodan rakentamiseksi Iironjärven ranta-alueella sijaitsevalle mökkitontille. Kunnanhallitus päätti myöntää luvan poiketa rantakaavasta sekä rakennusjärjestyksestä kuitenkin siten, että noin viiden metrin etäisyys rantaviivasta säilytetään.

Kauniskankaan tuulivoimahankkeesta lausunto

Kyyjärven kunta on käynnistänyt Kauniskankaan alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Länsiosastaan hankealue sijaitsee n. 2,5 kilometrin päässä Soinin ja Alajärven kuntarajoista. Hankealue on kooltaan n. 2325 hehtaaria.

Kunnanhallitus totesi lausuntonaan, että Soinissa on vireillä useita tuulivoimahankkeita ja hankkeiden valmistelu on lähtenyt liikkeelle jo kymmenen vuotta sitten tuulivoimaosayleiskaavan laatimisella eräille alueille.

Tätä Kyyjärven hanketta lähinnä olevat alueet ovat Pesolan ja Korkeamaan tuulivoimahankkeet. Näiden alueiden kaavahyväksyntä on parhaillaan käsittelyssä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kunnanhallitus edellyttää Kauniskankaan kaavakäsittelyssä sitä, että se ei saa millään tavalla vaikeuttaa Soinissa jo vireillä olevien hankkeiden etenemistä. Soinin kunta pitää tärkeänä yhteisvaikutusten arvion tarkkaa tutkimista kyseisellä alueella.

Tuulivoima-asioiden käsittelyä jatkettiin myös seuraavassa pykälässä, sillä Arja Ala-aho ja 82 muuta ovat 31.3. jättäneet oikaisuvaatimuksen päätöksestä, jolla Soinin kunnanhallitus on hyväksynyt kunnan ja Saba Tuuli Oy:n välisen kunnan aluetta koskevan maanvuokrasopimuksen.

Kunnanhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen ja totesi, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Soinin kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka tarvittaessa myös mahdollistaa väliaikaisen valmistelutoimielimen tukipalvelut.

Samoin hyväksyttiin, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisena valmistelu- toimielimenä jatkaa aiemmin nimetty esittelytekstin mukainen Pre-VATE siten, että Seinäjoki-Isokyrö yhteistoiminta-alue ja Suupohjan/LLKY nimeävät ko. organisaatioiden varajäsenet siten, että tasa-arvovaatimukset täyttyvät.

Tiedoksi merkittiin, että Soinin Vuokratalot Oy:n kohteiden Kukkoparvi, Koivulahti, Laasalankartano ja Kausnishalme myynti on toteutunut ja kauppakirjat on allekirjoitettu. Kunnanvaltuusto on varannut määrärahaa tarkoitukseen 302000 euroa. Lopullinen maksuosuus on 262965,66 euroa.

MAINOS
Edellinen artikkeliKohosen salibandyveljekset mukaan Padeliin – alajärveläisyritys mukana uudessa aluevaltauksessa
Seuraava artikkeliPohjalaisen taiteilijaliiton näyttely avaa taiteen tekemisen prosessin Nelimarkka-museolla