-0.3 C
Alajärvi
perjantai 12.4.2024
MAINOS

Kehitysvammaisten ateriamaksut hiersivät loppuun saakka Alajärven työnsä päättänyttä valtuustoa

Alajärven kaupunginvaltuusto kokoontui valtuustokauden viimeiseen kokoukseensa heti seuraavana päivänä uuden valtuuston valinnan jälkeen.

Kokouksen alkupuolisko käytettiinkin muistamisten ja huomionosoitusten parissa, kun valtuutettu Markku Tiistolalle luovutettiin Kuntaliiton kultainen ansiomerkki ja Markku Sillanpäälle Kuntaliiton hopeinen ansiomerkki.

MAINOS

Lisäksi muistettiin valtuustotyöskentelynsä ainakin tältä erää päättäviä valtuutettuja.

Ennen kokousasioiden käsittelyä luovutettiin lisäksi Alajärven kaupungin vuoden 2020 Kulttuuripalkinto.
Kaupungin kulttuuripalkinto myönnetään vuosittain yhdelle tai useammalle paikkakunnalla syntyneelle tai siellä asuvalle henkilölle, työryhmälle, yhdistykselle tai yhteisölle, tunnustuksena em. paikkakuntien kannalta merkittäväksi katsottavasta kulttuuriteosta tai -työstä.

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti vuoden 2020 kulttuuripalkinto jaettiin kotiseututyön toimijoille Urho Karille ja Heikki Honkolalle.

Lautakunnan puheenjohtaja Juha Hauta-aho totesi palkintoa luovuttaessaan, että palkinnonsaajia yhdistävät kiinnostus historiaan ja ansiokas kotiseututyö.

Aloitteita päätökseen

Varsinaisessa kokouksessa hyväksyttiin vino pino aikaisemmin tehtyjen aloitteiden pohjalta tehtyjä toimenpiteitä ja katsottiin niiden olevan loppuun käsiteltyjä.

Loppuun käsitellyiksi merkittiin kuntalaisaloite Kujanpääntien loppupään muuttamisesta pyörätieksi, valtuustoaloite hävikkiruuan myynnin aloittamiseksi, vanhus- ja vammaisneuvoston ehdotusten käsittelystä, eettisen ilmiantokanavan käyttöönotosta sekä kaupungin palveluita täydentävien yhteisöjen ja yritysten huomioimisesta.

Kesken todettiin olevan valtuustoaloitteen määrärahan varaamisesta talousarvioon vanhan paloaseman ja Sairaalantien kiinteistöjen kuntotarkastuksiin ja tilatarpeiden kartoitukseen, nuorisokeskusta koskevan valtuustoaloitteen ja myös metsästäjä- ja hygieniapassitutkintojen ottamisen Alajärven perusopetuksen valinnaiskurssivalikoimaan.

Äänestykseen saakka päästiin kohdassa, jossa valtuustoaloite ”Alajärven kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja toimintakeskuksessa perittävien ateriamaksujen palauttaminen 1.6.2019 edeltäneelle tasolle”, oli esitetty todettavaksi loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuusto käsiteli asiaa myös viime kesänä keskeneräisten valtuustoaloitteiden kohdalla ja palautti kehitysvammaisten ateriamaksujen alentamisen uuteen valmisteluun yksimielisesti.

Perusturvalautakunta on kuitenkin todennut, että Alajärven kehitysvammaisten asiakkaiden ateriamaksujen alentaminen olisi vastoin perustuslain ja yhdenvertaisuuslain syrjinnän kieltoa sekä vastoin hallintolaissa säädettyä tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

Lautakunnan mukaan asiakasmaksujen alentaminen vain Alajärven kunnan asukkailta nykyisestä asettaisi Vimpelin ja Lappajärven kunnan kehitysvammaiset asiakkaat huonompaan asemaan henkilöön liittyvän syyn perusteella ja syrjisi heitä.

Valtuutettu Olli Ketola esitti nyt, että asian käsittely on edelleen kesken. Lisäksi hallintosääntöä tulisi muuttaa siten, että valtuusto voisi päättää tällaisista asioista itse, jotta jatkossa ei jouduttaisi vastaaviin tilanteisiin.

Ketolaa kannattivat muun muassa Terho Mäkelä, Kauko Ukonmäki ja Jukka-Pekka Matintupa. Suoritetussa äänestyksessä Ketolan esitys voitti selvin luvuin 10-24.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan myös Järviseudun koulutuskuntayhtymän hallituksen ehdottamat muutokset kuntayhtymän perussopimukseen ja Alavuden kaupungin jäsenyyden muutoksen sekä peruspääoman muutoksen kuntayhtymässä ja valtuutti Jamin kuntayhtymän tekemään perussopimuksen muuttamisen yhteydessä tarvittaessa vähäisiä ja teknisiä tarkennuksia tai korjauksia perussopimukseen.

Merkittiin tiedoksi kaupungin laaja hyvinvointikertomus ja suunnitelman toimenpiteistä.
Hyväksyttiin Alajärven osalta, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, joka tarvittaessa myös mahdollistaa väliaikaisen valmistelutoimielimen tukipalvelut sekä sen, että Etelä-Pohjanmaan väliaikaisena valmistelutoimielimenä jatkaa aiemmin nimetty esittelytekstin mukainen Pre-VATE siten, että Seinäjoki-Isokyrö yhteistoiminta-alue ja Suupohjan/LLKY nimeävät ko. organisaatioiden varajäsenet siten, että tasa-arvovaatimukset täyttyvät.

Kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan myönnettiin 95000 euron lisämääräraha Ankkurikentän peruskorjaukseen. Kentän juoksuradat tullaan pinnoittamaan uudelleen.

Valtuustoaloitteiden kohdassa Sari Palmu toi keskustan valtuustoryhmän aloitteen siitä, että tuleva valtuusto tarkistaisi hallintosääntöä ja tekisi siihen tarvittavat muutokset, koska valta on siirtynyt liiaksi luottamushenkilöiltä viranhaltijoille.

Tuula Jokiaho

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät