1.5 C
Alajärvi
tiistai 23.4.2024
MAINOS

Welcome2EP-hanke laajenee – Alajärvellä, Vimpelissä ja Lappajärvellä ohjaus- ja neuvontapalveluita jatkossa viikoittain

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisavustuksella maahan muuttaneille suunnattuja ohjaus- ja neuvontapalveluita kehittävä Welcome2ep -hanke laajenee syyskuussa uusiin kuntiin. Jatkossa palveluita on saatavilla kaikissa maakunnan kunnissa.

Laajentumisen myötä maahan muuttaneet saavat neuvontaa ja ohjausta sellaisissakin kunnissa, joissa maahan muuttaneiden lukumäärät ovat pienet, eikä palveluita ole aiemmin ollut saatavilla.

MAINOS

Maahan muuttaneille voidaan hankkeesta tarjota apua mm. erilaisten lomakkeiden täyttöön, harrastusten löytämiseen, virastoissa asiointiin, kunnallisiin palveluihin hakeutumiseen ja niin edelleen.

Tarjotut palvelut edistävät siten maahan muuttaneiden kotoutumista ja kiinnittymistä alueelle. Isossa mittakaavassa ne lisäävät alueen veto- ja pitovoimaa.

Hankkeella on vahva kuntien ja maakuntaliiton tuki, sillä kaikki kunnat sekä Etelä-Pohjanmaan liitto ovat mukana hankkeessa omarahoitusosuudella. Maakunnan väestö on viime vuosikymmenten aikana kansainvälistynyt ja siten myös palvelutarpeet ovat muuttuneet.

Kunnissa on ymmärretty paitsi väestörakenteen asettamat realiteetit myös osaavan työvoiman saannin tuomat haasteet, jotka heijastuvat mm. yritysten investointihalukkuuteen ja verokertymän kautta lopulta myös koko kunnan palvelurakenteeseen ja elinvoimaan.

Hanke suuntaakin vahvasti tulevaisuuteen, jossa kilpailu osaavasta työvoimasta käydään paitsi paikallisella ja alueellisella tasolla, myös maakuntien ja maiden välillä.

Hankkeessa työskentelee viisi maahanmuuttokoordinaattoria ympäri maakuntaa. Parhaillaan kartoitetaan palvelupisteverkostoa, joka mahdollistaa palveluiden tarjoamisen maahan muuttaneille lähipalveluna. Toimipaikkojen varmistuttua koordinaattorit ovat tavattavissa kunnissa säännöllisesti.

Alajärvellä, Vimpelissä ja Lappajärvellä ohjaus- ja neuvontapalveluita tarjotaan jatkossa viikoittain. Maahanmuuttokoordinaattori Diana Makasyuk palvelee asiakkaita Alajärvellä Jamin Hoiskontien tiloissa, Lappajärvellä kunnantalossa, Vimpelissä kunnantalon läheisyydessä etätyötilassa sekä Evijärvellä kunnantalossa.

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät