1 C
Alajärvi
maanantai 26.2.2024
MAINOS

Vimpeli hakee harkinnanvaraista

Vimpelin kunta hakee harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta. Vimpeli hakee valtionvarainministeriöltä 1 150 000 euron suuruista summaa kunnan talouden sopeuttamisen tueksi ja kiinteistöjen sisäilmaongelmista aiheutuvien poikkeuksellisten ja tilapäisten kustannusten kattamiseksi. Asia annettiin valtuustolle tiedoksi Muut asiat -pykälässä.

Vimpeli sai viime vuonna harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 390 000 euroa. Kunnanjohtaja Sam Leijonanmieli kertoi valtuutetuille, että haettava summa kohdentuu lakisääteisten tuottamisvelvollisuuksien piirissä oleviin kiinteistöihin, joihin on kohdistunut äkillisiä ongelmia.
– Meillä on lakisääteinen velvollisuus tuottaa sivistystoimen palveluita, eikä palveluiden tuottaminen ole toteutunut häiriöittä – kuten kaikki varmasti tietävät. Valtioneuvosto on luvannut täysimääräisesti korvata kaikki koronasta tulleet ja koronaan liittyvät kustannukset. Harkinnanvaraisessa oli myös eriteltynä koronasta aiheutuneet kustannukset ja ne täytimme.

MAINOS

Leijonanmielen mukaan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on kuntien kesken jaossa yhteensä noin 30 miljoonaa euroa.

Kädenojennus kyläseuralle

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen, jonka mukaan Lakaniemi-Pokela-Pyhälahti Kyläseuralle myönnettyjen lainojen maksuaikataulua muutetaan siten, että kuntoportaiden ja näkötornin rakentamista varten myönnetyt lainat erääntyvät maksettaviksi viimeistään 31.12.2024. Valtuusto myönsi huhtikuussa 2019 kyläseuralle 63 101 euroa kuntoportaiden ja näkötornin rakentamista varten kahdella eri velkakirjalla. Maksuohjelman mukaan lainat olisi tullut maksaa kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Kyläseura on lähestynyt kuntaa maksuaikataulun pidentämisehdotuksella. Molempia lainoja on lyhennetty jo 31 550 eurolla, mikä on puolet kokonaislainan määrästä. Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti. Harri Hänninen (kesk.) totesi, että kyläseuralle olisi saatu antaa enemmänkin takaisinmaksuaikaa.

Kunnanvaltuusto nimesi Kati Pajuojan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Järviseudun jätelautakuntaan Hannu Särkisen.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan myös nuorisotoimen työtehtäviä koskevan vapaa-aikaohjaajapalveluiden ostopalvelusopimuksen muuttamisen. Vimpeli tuottaa itse ensi vuoden alusta lähtien nuorisopalvelut, pois lukien Etsivän nuorisotyön ja Starttipajan sekä Ohjaamo-hankkeet. Kunnanjohtaja Leijonanmieli valotti, että kyseessä on lähinnä hallintorakenteen yksinkertaistaminen: palvelut on ostettu Alajärven kaupungilta, mutta palveluiden tuottamisesta on vastannut Vimpelin kunta. Ensi vuodesta lähtien nuorisopalvelut tuotetaan itse.

Perussuomalaisten valtuutetut Juha Kamppila ja Jukka-Pekka Uusitupa sekä Haloo Vimpelin Pasi Sova ovat huolissaan kunnan kiinteistöjen tilanteesta. Valtuutetut esittävät aloitteessaan, että tekninen toimi velvoitetaan viipymättä järjestämään katselmus sekä Rantakylän että Lakaniemen entisille kouluille päätöksenteon tueksi. Katselmus on aloitteen tekijöiden mukaan tarpeellinen, sillä vaihtoehdot varhaiskasvatuksen tiloiksi vaativat päätöksiä jommankumman kohteen korjauksesta. Kamppila, Sova ja Uusitupa esittävät, että katselmus kutsutaan koolle ennen seuraavaa teknisen lautakunnan kokousta.

Virpi Poikelin

sinua saattaisi kiinnostaa

Viimeisimmät